Suomeksi

 Tillbaka till fjärrlån

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Fjärrlånebeställning till Sibbo kommunbiblioteks fjärrlånetjänst

Med denna blankett kan Sibbo kommunbiblioteks låntagare göra fjärrlånebeställning till bibliotekets fjärrlånetjänst.


Vid beställning iakttages fjärrlåneanvisningar och -avgifter.

Fjärrlånebeställningen är bindande.

För alla levererade beställningar uppbäres beställningsavgift på minst 4 €.
Expedierade lån avhämtas från huvudbiblioteket, Söderkulla bibliotek eller bokbussen.
Avhämtningsstället bör meddelas då beställningen görs.
Avgiften betalas då det reserverade materialet avhämtas.


På blanketten * = obligatoriska uppgifter.

BESTÄLLARENS KONTAKTUPPGIFTER:

Namn*
Bibliotekskortets nummer*
Adress*
Telefonnummer
E-postadress
Läroinrättning, om det gäller kursbok


MATERIAL:

Författare
Titel
Tryckår
ISBN
Materialtyp
Får beställas*
endast Finland
inom Norden
utanför Norden


BESTÄLLNING AV KOPIA:

Författare / Redaktör(er)
Titel / Tidskriftens + artikelns namn
Tryckår
Nummer / Volym
ISBN / ISSN
Material: Bok / Tidskrift
Sidor
kenttä 83


BESTÄLLNING AV MATERIAL / KOPIA

Behövs senast datum
(om lånet inte levererats inom utsatt tid, förfaller beställningen)
Tilläggsuppgifter:, t.ex. avhämtningsstället

De obligatoriska fälten (*) måste vara ifyllda för att kunna skicka beställningen.