Påverka och ge respons

Ros eller ris? Materialönskemål? Utvecklingsidéer? Vi vill höra din åsikt om bibliotekets verksamhet.

Responsblankett

Lånen kan du förnya via Helle-nätbiblioteket eller genom att ringa bibliotekets servicenummer (09) 2353 6003.Berätta din åsikt om biblioteket!

Svara på enkäten och vinn ett presentkort till en bokhandel.

Biblioteksenkäten 2018

I hela Finland genomförs 9.4-6.5.2018 en enkät riktad till biblioteksanvändare i vilken svararna ska utvärdera det egna biblioteket. Svaren på enkäten används för att utvärdera förverkligandet av bibliotekstjänster runt om i landet och vid utvecklandet av bibliotekens verksamhet i din egen kommun och i hela landet.

Lättast svarar du på enkäten på adressen https://www.kirjastot.fi/kysely-enkat-survey
Du kan också fylla i en pappersblankett på biblioteket.

Bland alla som svarat lottas det ut 6 presentkort till en bokhandel.
Svara på enkäten, din åsikt är viktig för oss!

De allmänna bibliotekens riksomfattande användarenkät genomförs av undervisnings- och kulturministeriet, regionförvaltningsverket och de allmänna biblioteken. För det praktiska genomförandet svarar Taloustutkimus Oy.


Senast ändrat 11.04.2018

Suomeksi

 


Bibliotekets servicenummer
09 2353 6003

Helle-nätbiblioteketFacebook

          

#librarysipoo

Instagram #librarysipoo