Aktuellt på biblioteken


05.09.2018

Novellnålen

Novellnålen är ett tillfälle där du får sticka eller virka under högläsning av noveller.

Sibbo huvudbibliotek

[l:communityCalendarItem]

06.09.2018

Sagostunder

På svenska torsdagar, börjar 6.9.2018 kl. 10.00–10.45

Sibbo huvudbibliotek

[l:communityCalendarItem]

06.09.2018

Ordverkstäder

Ordverkstad för åk 3–6, torsdagar kl. 15.00–16.30. Höstterminen börjar.

Kyrkoby skola

[l:communityCalendarItem]

11.09.2018

E-stunder

Bekanta dig med e-böcker eller e-tidningar.

Söderkulla bibliotek

[l:communityCalendarItem]
Öppettider sommar 2018 Sibbo huvudbibliotek

  Öppettider sommar 2018 Söderkulla bibliotek


Hela familjens läsbingo sommaren 2018 

Vi utmanar alla familjer att läsa tillsammans i sommar!
Hämta er egen läsbingo från biblioteket eller skriv ut här.

Vi lottar ut biljetter till Flamingo spa och SuperPark bland dem som deltar i läsbingon.

Familjens läsbingo Sibbo bibliotekÄndringar i meröppetbibbans reservationskvitton

Nya reservationskoder

Meröppetbibliotekens reservationskvitton har ändrat i.o.m. EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 25.5. Hädanefter ställs reservationerna i hyllan enligt en självvald reservationskod eller enligt en automatiskt genererad nummerserie. De kunder som inte ännu har valt en egen reservationskod (t.ex. ”Batman”) åt sig, hittar reserveringen med nummerkoden som står i ankomstmeddelandet.

Välj gärna reservationskoden själv, t.ex. via nätbiblioteket.

Reservationskoden (alias) används då du avhämtar reservationer från ett meröppetbibliotek. Du kan lägga till en kod via nätbiblioteket eller då du besöker ett Helle-bibliotek. Reservationskoden kan vara t.ex efternamn, förnamn eller en signatur. Märk väl att två användare inte kan ha samma reservationskod. Använd inte din Pin-kod eller personnumrets slutdel som reservationskod.


Nya musiktjänster

Bekanta dig med Helle-bibliotekens nya Naxostjänster, bl.a. Naxos Jazz och Naxos World.

Läs mera HÄR


Välj böcker till bibban

Sibboborna kan regelbundet vara med och välja böcker till biblioteket i tjänsten

Välj och vraka

Välj och vraka

 Bekanta dig med vårens programutbud


Vårens evenemang hittar du i evenemangskalendern och i vårens bibbabroschyr.

Vårens evenemang på Sibbo bibliotek


Förnya dina lån i nätbiblioteket:

http://www.helle-kirjastot.fi/

Helle nätbibliotek Sibbo

Du kan söka i Helle-nätbiblioteket utan att logga in, men för att till exempel förlänga lånetiden och reservera material behöver du logga in med bibliotekskortets nummer och pinkod. Du kan uppdatera dina egna uppgifter i nätbiblioteket, kontrollera också dina egna meddelandeinställningar.

Helle-nätbiblioteket finns på adressen http://www.helle-kirjastot.fi/

Lånen kan också förnyas per telefon 09-2353 6003
eller per e-post huvudbiblioteket@sibbo.fi, soderkulla.biblioteket@sibbo.fi


 

Sibbo huvudbibliotek har flyttat

Huvudbiblioteket i Nickby renoveras och har flyttat till tillfälliga lokaler för cirka ett år. Huvudbiblioteket finns nu i Nickby gamla skolcentrums matsal, Stora Byvägen 8 C (mittemot Nickby hjärta). Välkommen!

 


 

HRT-service i Sockengården och Söderkulla bibliotek

HRT-servicepunkten i Nickby flyttade i oktober 2016 från Sibbo huvudbibliotek till Sockengården (Stora Byvägen 18). Man kan köpa HRT-biljetter under de tider då kommunens kundservice (Info) är öppen: mån.8-17, tis 8-17, ons. 8-15.30, tors. 8-15.30, fre. 8-14.

HRT-servicepunkten i Söderkulla bibliotek är från och med 1.11.2016 öppen tisdagar och onsdagar kl. 10-12 och 12.30-17. Då kan man även få övrig kommunal kundservice i Söderkulla. 

 


 

Söderkulla bibliotek också meröppet

Söderkulla bibliotek kan du besöka också tidigt på morgonen, sent på kvällen och till och med på söndagar.

Personalen betjänar på vardagar måndag till onsdag kl. 10-18, torsdag och fredag kl. 10-16. All övrig tid, må-to kl. 7-21 och fre kl.7-18, är självbetjäningstid. På veckoslutet är biblioteket meröppet med självbetjäning på lördagar kl. 7-18 och på söndagar kl. 10-18.

Alla som har ett Porsse-bibliotekskort (Sibbo, Borgå, Askola, Borgnäs) med tillhörande PIN-kod kan använda meröppetbiblioteket. Man loggar in med sitt bibliotekskort och sin PIN-kod vid någon av kortläsarna, som finns i hissen och i trapphuset.

Under meröppettiden kan man låna och återlämna material med automater, hämta reserveringar, läsa böcker och tidningar samt använda kunddatorerna.

 

Meröppetbibliotek

 


Om biblioteket

Biblioteket är en populär och uppskattad mötesplats, där all världens kunskap och kultur möter den enskilda människan och Sibbo kommunbibliotek har långa anor. Bokutlåningen började i Sibbo redan för över 150 år sedan och ända sedan dess har utlåningssiffrorna och biblioteksanvändningen ökat. Det år 2009 grundade nya biblioteket i Söderkulla har ytterligare ökat Sibbobornas stora intresse för bibliotekstjänsterna.

Vi strävar efter att erbjuda en mångsidig samling inte bara böcker utan också musikmaterial, filmer, internetanslutningar, tidningar och databaser, såväl på finska som på svenska.

Sibbo bibliotek fungerar i samarbete med biblioteken i Borgå, Borgnäs och Askola. Vi har en gemensam databas och ett gemensamt kundregister. Med Sibbo bibliotekskort kan du låna och återlämna material i alla de nämnda biblioteken.

Mer information om bibliotekets tjänster i menyn högst upp.

 


 

Kirjasto!

 

Välkommen till biblioteket för att njuta!


Senast ändrat 25.06.2018

Suomeksi

 


Bibliotekets servicenummer 09 2353 6003

Helle-nätbiblioteket

Sibbo huvudbibliotek
Stora Byvägen 8 C, Nickby


mån - tor
fre & dag
före helg
lör (18.8 - 31.5)


9 - 20
9 - 16

9 - 15

Söderkulla bibliotek
Amiralsvägen 2

Betjäningstider
mån - ons
tors - fre & dag
före helg

Betjäningstider
mån - ons
tors - fre & dag
före helg

Meröppettider:
mån - tors
fre - lör
sön

1.9 - 31.5:
10 - 20
10 - 16


1.6 - 31.8:

10 - 18
10 - 167 - 21
7 - 18
10 - 18 

Facebook

   

#librarysipoo

Instagram #librarysipoo