Skärgårdsdelegationen 2017–2021  

 (Övriga skärgårdsärenden finns här)

Gunilla Holmberg, ordförande
Robin Holmberg, viceordförande  Suomeksi
Rainer Boman
Svante Johansson
Barbro Lindström
Robert Lindström
Claudia Lundberg
Tom Malmberg
Johanna Saxén


Skärgårdsdelegationen ger vid sina möten utlåtanden om planer m.m. och tar upp frågor som berör skärgården.

Robert Lindström, Tom Malmberg, Svante Johansson, Matti Mehtola, Harri Fagerlund, Johanna Saxén.

 

Övriga skärgårdsärenden finns här

 

Senast ändrat 17.10.2019