Östersundom -kommittén

Östersundom-kommittén är kommunernas gemensamma organ som avses i 47 § i markanvändnings- och bygglagen. Kommitténs uppgift är att utarbeta och godkänna en gemensam generalplan för Östersundom. Ordförande för kommittén är Helsingfors representant och vice ordförande Vandas representant.

Östersundom -kommittén

Medlemmar:
1. Sektorchef för stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad Mikko Aho, Helsingfors stadsplaneringskontor, ordförande av kommittéen
2. Stadsplaneringschef Tarja Laine, Vanda stadsplaneringskontor,, viceordförande
3. Utvecklingsdirektör i Sibbo kommun Pirjo Siren, utvecklings-och planläggningscentralen

Personliga suppleanter:
1. Generalplanechef Rikhard Manninen, stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad
2. Generalplanechef Mari Siivola, Vanda stadsplaneringen
3. Planläggningschef Jarkko Lyytinen, Sibbo kommun, utvecklings- och planläggningscentralen

Tilläggsuppgifter och ärendelistor på Kommunernas gemensamma  generalplan för Östersundom -webbplats

 

Suomeksi

Senast ändrat 16.06.2020