Namnkommitténs sammansättning
2018–2020 
 

Kaarina Nazarenko, ordförande, tfn 050 543 38 47 Suomeksi
Kicka Lindroos, viceordförande, tfn 040 417 40 16
Odin Sjöholm
Vidar Lindqvist
Erik M. Snellman
Raili Haapamäki
Antti Skogster

Senast ändrat 22.09.2020