Äldrerådets sammansättning

 

Äldrerådet har 12 medlemmar och lika många personliga ersättare. Kommunstyrelsen väljer äldrerådets 6 medlemmar enligt penionärsföreningarnas och krigsveteranernas förslag. Kommunsturelsen väljer även 3 förtroendemän och 3 tjänstemän. Tjästemännen borde representera social- och hälsovårdsavdelningen, bildningsavdelningen och avdelningen för teknik och miljö. Äldrerådet väljer ett ordförande och ett viceordförande bland sina medlemmar.Suomeksi

 

 

medlem                      ersättare

Organisationernas representanter

Sibbo Pensionärsförening rf.
Bjarne Heinonen        Karl-Gunnar Skogberg                       
Rita Tackman            Solveig Herlin

 

Sipoon Eläkkeensaajat ry.
Kaarlo Kuntsi             Anja Nevala
Brita Seppänen           Hilkka Patala

 

Sibbo Krigsveteraner rf.
Herbert Björkman        Lars Björkell
Harry Blomqvist          Sven-Gustav Åström

Tjänsteinnehavare

Social- och hälsovårdsavdelningen
Helena Räsänen          Nina Martikainen  

Bildningsavdelningen 
Ulla Salento                Pirjo Pentti

Avdelningen för teknik och miljö
Ossi Hartikainen          Rainer Långsjö

 

Förtroendemän

Pauli Heikkilä               Seija Ryynänen
Hans Blomberg             Gun Mannila
Maija-Liisa Sahlbom      Rauno Haapaniemi

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 (pdf)

 

Ordförande Brita Seppänen
Viceordförande Rita Tackman

Post till äldrerådet:

Äldrerådets sekreterare
Sari Häkkinen, PB 7, 04131 Sibbo
tfn. 040 1914196, sari.hakkinen@sipoo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 10.01.2020