Säkerhet

Säkerhet är ett överordnat begrepp för invånarnas välbefinnande, en stark social gemenskap, ekonomisk stabilitet samt ett livskraftigt samhälle. Säkerheten har stor betydelse för att människor i olika åldrar skall må bra i vardagen och att samhället skall fungera utan störningar. En hälsosam och trygg boendemiljö, där miljövärden beaktas, utgör grunden för ett gott liv.

Krisinformation
Sibbo kommuns krisinformation

Jour och kristjänster
Sibbo kommuns jour och kristjänster

Nödmeddelanden
Nödcentralsverket, nödcentralsverket verksamhet.
Telefonsamtal via appen 112 Suomi anger automatiskt var man befinner sig

Polisuppdrag
Polisinrättningen i Östra Nyland, polisens verksamhet

Medling vid tvister och brott
Sibbo hör till Vanda medlingsbyrå. Vanda medlingsbyrå.

Miljöhälsovård
Kommunernas gemensamma miljöhälsovård

Brottsförebyggande
Rådet för brottsförebyggande, justitieministeriet, brottsförebyggande verksamhet

Räddningsuppdrag
Räddningsverket i Östra Nyland, räddningsverkets verksamhet

Serviceportal i säkerhetsfrågor
Serviceportalen Turvakanava.fi

Strålningsläget
Strålsäkerhetscentralen, de senaste strålmätningsresultaten

Trafiksäkerhet
Sibbo kommuns trafiksäkerhetsplan

Vädervarningar
Meteorologiska institutet, varningar

Översvämningar
Finlands miljöcentral SYKE, information om översvämningar

 

Beredskapsplanering

Kommunen har ett centralt ansvar när det gäller att sörja för befolkningens bastjänster samt för annan viktig service- och varuproduktion såväl under normala förhållanden som i störningssituationer och under undantagsförhållanden. Genom beredskapsplanering säkerställer kommunen serviceproduktionen med mera.

 

Säkerhetssamarbete i östra Nyland

Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo samt Polisinrättningen i Östra Nyland och Räddningsverket i Östra Nyland deltar i det regionala säkerhetssamarbetet. Säkerhetsplaneringen baserar sig på inrikesministeriets nationella riktlinjer för säkerhetsplanering i kommuner.

Östra Nylands säkerhetsarbetsgrupp har sammanställt tips hur internetförbindelser och telefonen kunde användas på ett tryggare sätt. Du kan bekanta dig med tipsen på bilden nedan:

 

Hösten 2018 godkände de östnyländska kommunerna ett gemensamt säkerhetsprogram: Östra Nylands säkerhetsprogram 2018–2021. Programmet utgör en ram för planeringen och upprätthållandet av kommuninvånarnas dagliga säkerhet samt för invånarnas aktiva roll i säkerhetsarbetet.

Vart annat år genomförs en enkät om säkerhet i östra Nyland. Av alla som svarade på enkäten i mars 2018 upplevde 88 % sig trygga eller ganska trygga (85 % av Sibboborna).

År 2018: Alla svar på säkerhetsenkäten (på finska) och Sibbobors svar på säkerhetsenkäten.
År 2016: Alla svar på säkerhetsenkäten och Sibbobors svar på säkerhetsenkäten

 

Säkerhetsarbete på nationell nivå

Inrikesministeriets strategi för den inre säkerheten skall styra verksamheten att bli allt säkrare: Ett bra liv - en trygg vardag. Tilläggsuppgifter om strategin för den inre säkerheten.

Portalen för den inre säkerheten Tuovi (på finska).

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 08.10.2019