Ledningsgruppen 

SuomeksiMikael Grannas
Kommundirektör
Mikael Grannas
+358407529803
Uppgifter och ansvarsområden:
- helhetsansvar för kommunens verksamhet och ekonomi
- näringsfrågor
Pekka Laitasalo
Ekonomi- och förvaltningsdirektör
Pekka Laitasalo
+358400507183
Uppgifter:
- leder enheten Ekonomi- och förvaltningstjänster
och ansvarar den strategiska
styrningen av kommunens administrativa stödtjänster
Kurt Torsell
Bildningsdirektör
Kurt Torsell
+358401914410
Leena Kokko
Direktör social- och hälsovårdsväsendet
Leena Kokko
+358505772732
 
Personalchef
Merja Soosalu
+358401916001
Uppgifter:
- personalärenden
- chef för personaltjänster
Ilari Myllyvirta
Teknisk direktör
Ilari Myllyvirta
+358401914574
Pekka Söyrilä
Tf Utvecklingsdirektör, Mätnings- och fastighetschef
Pekka Söyrilä
+358401914360
ledning av enheten, markförvärv, företagstomter
CDO. Chief Digital Officer
Ethel Eriksson
+358401916072

Förvaltningschef
Lilian Andergård-Stenstrand
+358 4066 28922
lilian.andergard-stenstrand@sibbo.fi

Personalens representant

Klasslärare vid grundskola
Eva-Stina Törnroos
+358505383431

Sakkunniga medlemmar

Utvecklingsexpert
Marja Teljamo
+358401914508
Informatör
Paula Ropponen
+358401914598

Ledningsgruppens sekreterare

Utvecklingsexpert
Marja Teljamo
+358401914508
Senast ändrat 13.03.2018