Ledningsgruppen 

SuomeksiMikael Grannas
Kommundirektör
Mikael Grannas
+358407529803
Uppgifter och ansvarsområden:
- helhetsansvar för kommunens verksamhet och ekonomi
- näringsfrågor

Ekonomidirektör
Pekka Kivilevo
Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo
+358442641750
pekka.kivilevo@sipoo.fi

Ilari Myllyvirta
Teknisk direktör
Ilari Myllyvirta
+358401914574
Kurt Torsell
Bildningsdirektör
Kurt Torsell
+358401914410
Leena Kokko
Direktör social- och hälsovårdsväsendet
Leena Kokko
+358505772732
 
Personalchef
Merja Soosalu
+358401916001
Uppgifter:
- personalärenden
- chef för personaltjänster
CDO. Chief Digital Officer
Ethel Eriksson
+358401916072

Förvaltningschef
Lilian Andergård-Stenstrand
+358 4066 28922
lilian.andergard-stenstrand@sibbo.fi
(Ledningsgruppens sekreterare)

Informatör
Paula Ropponen
+358401914598

Personalens representant

Klasslärare vid grundskola
Eva-Stina Törnroos
+358505383431
Senast ändrat 05.09.2018