Kommundirektören

Mikael Grannas
Kommundirektör
Mikael Grannas
+358407529803
Uppgifter och ansvarsområden:
- helhetsansvar för kommunens verksamhet och ekonomi
- näringsfrågor

Assistent för ledningen

 
Datasäkerthetsansvarig
Carola Juselius
+358401511750
Senast ändrat 26.02.2016