Ekonomi och taxor

Suomeksi

Skatteprocenter 

Sibbo kommuns inkomstskattesats för år 2017 är 19,25 %. 

Fastighetsskatteprocenterna för år 2017:
- allmän fastighetsskatteprocent 1,0 %
- fastighetsskatteprocent för byggnad som huvudsakligen används för stadigvarande boende 0,5%
- fastighetsskatteprocent för andra bostadsbyggnader 1,1%
- procentsats för obebyggd byggplats 4,0 %.


Budget och bokslut

Årligen uppgörs en budget för följande verksamhetsår och en ekonomiplan som
omfattar budgetåret samt de därpåföljande två åren. Budgeten år 2017 och
ekonomiplanen åren 2017-2019 godkändes av fullmäktige i december 2016, 
paragraf.

Budget 2018

Budget 2017

Budget 2016 - Bokslut 2016

Budget 2015  -  Bokslut 2015

Budget 2014  -  Bokslut 2014

Budget 2013  - 
Bokslut 2013

Bokslut 2012

Bokslut 2011

Tilläggsuppgifter: kommunkamrer Sture Lindqvist, tfn 09-2353 6230,
e-post: sture.lindqvist (at) sibbo.fi.

 

Revisionnämndens utvärderingsberättelse och revisionsberättelse

Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2016

Revisionsberättelse 2016

 

Taxor och avgifter

- avgifter för handlingar och åtgärder, avgiftstaxa
- taxor för lantmäteritjänster, förteckning
- taxor för kartmaterial, förteckning
- avgifter inom byggnadstillsynen i Sibbo kommun, taxa och servicetaxa
- bildningsavdelningens taxor och avgifter, förteckning
- marktäktstaxa, förteckning
- miljövårdsmyndighetens taxa, taxa och tabell
- taxor, avgifter mm. inom social- och hälsovården, förteckning

Senast ändrat 29.01.2018