Sommarjobbplatsen för sommaren 2019.

Suomeksi

Ett sommarjobb i Sibbo erbjuder intressanta uppgifter i en serviceinriktad och innovativ miljö.

Sibbo kommun erbjuder årligen sommarjobb inom tre olika branscher: social- och hälsovård, gator och grönområden samt städtjänster. Arbetsplatserna inom social- och hälsovården är avsedda för personer som antingen studerar eller nyligen har utexaminerats inom denna bransch. Inom städtjänsterna samt gator och grönområden anställs även personer som inte har tidigare erfarenhet av branschen.

De flesta åren har antalet ansökningar både för kommunens sommarjobb och för arbetsplatser som kommunen subventionerar med sommarjobbsedlar varit mycket högt.

Mer en 150 ungdomar har sökt sommarjobb i kommunen, tack för alla!

Sibbo kommun deltog också i år i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb 2019!

Sommararbetssedlar 2019

Sibbo kommun erbjuder företag och föreningar som är verksamma i kommunen en möjlighet att ansöka om sommarjobbssedlar som används för att anställa ungdomar. Med hjälp av sommarjobbssedeln kan man anställa en ung person mellan 15 och 19 år för två eller fyra veckor. Den unga ansöker om arbetsplatsen själv bland de företagare som har beviljats sommarjobbssedlar.Sommararbetssedelns värde är 150 euro (2 veckor) eller 250 euro (4 veckor).

Här finns en förteckning över  företag och föreningar (pdf) som anställer ungdomar med kommunens sommararbetssedel under 2019.

Tilläggsinfo om sommararbetssedlar (pdf) hittar du här.Senast ändrat 03.10.2019