RSS
18.02.2019

Kundtjänsten Info, Söderkullas öppethållningstider under sportlovsveckan.

Vår kundtjänst Info, Söderkulla är nu under sportlovsveckan undantagsvis öppet endast tisdagen 19.2.2019 enligt vanliga öppethållningstider, dvs. 10-12:30 och 13-18. Info, Nickby håller normalt öppet.
14.02.2019

Invånartillfället om planläggningen av Söderkulla gård bostadsområde 28.2

Invånartillfället ordnas torsdag 28.2 i Hansas ungdomsföreningshus (Söderkullavägen 618). Man kan besöka invånartillfället när som helst mellan kl. 14 och 19.
13.02.2019

Det nya daghemmet i Nickby ska heta Daghemmet Lillhjärtat

Det nya daghemmet som färdigställs i anslutning till Nickby kultur- och bildningscentrum nästa höst får namnet Daghemmet Lillhjärtat. Bildningsutskottet fattade beslut om daghemmets namn vid sitt möte i dag (13.2.2019). Namnet på daghemmet valdes bland de förslag som lämnades in i samband med en namntävling.
13.02.2019

Fullmäktiges frågetimme i Sibbo är nu öppen även för invånarnas frågor

I fortsättningen har även invånarna en möjlighet att skicka frågor till fullmäktiges frågetimme. Den första frågetimmen som är öppen för invånarna ordnas före fullmäktigemötet 25.2.2019 kl. 17.00–17.30.
08.02.2019

Rosk’n Roll meddelar: Exceptionellt väder försvårar avfallstömningar

På grund av ett väldigt exceptionellt snöläge är en del av avfallstransporterna försenade i Nyland. En del av tömningarna kan även bli ogjorda ifall sopbilen inte kommer fram till fastighetens avfallskärl.
08.02.2019

Valfunktionär vid förhandsröstningen under de val som ordnas i vår?

Våren 2019 förrättas riksdagsval 14.4.2019 och Europaparlamentsval 26.5.2019. Valförberedelserna är redan i full gång. Vill du komma med i vårt glada valgäng och jobba inom förhandsröstningen?
07.02.2019

Olägenheter i samband med skolskjutsarna utreds med serviceproducenterna

Sibbo kommun har under den senaste tiden tagit emot anmälningar om problem och olägenheter i anknytning till skolskjutsarna. Det har t.ex. varit frågan om situationer där skolskjutsen inte har anlänt vid överenskommen tidpunkt och barnets vårdnadshavare har inte fått någon information om detta. I största delen av fallen har skolskjutsarnas förseningar berott på dåligt före, t.ex. att bilen har fastnat i snön.
05.02.2019

Susanna Törrönen är Årets idrottare

Fritidssektionen i Sibbo kommun har premierat Sibboidrottare som varit framgångsrika under år 2018. Titeln Årets idrottare tilldelades världsmästaren i klassisk bänkpress Susanna Törrönen.
Taggar: idrott

Arkiv

2019 (35)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)