Mötestider 2019

Fullmäktige: 28.1, 25.2, 25.3, 29.4, 3.6, 9.9, 7.10, 11.11 och 9.12.2019

Kommunstyrelsen: 10.1, 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 12.3, 25.3, 26.3, 9.4, 7.5, 21.5, 18.6, 20.8, 10.9, 24.9, 14.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11 och 17.12.2019

Social- och hälsovårdsutskottet: 22.1, 13.2, 11.3, 2.4, 14.5, 4.6, 27.8, 16.9, 2.10, 18.11 och 10.12.2019

Byggnads- och miljöutskottet: 30.1, 27.2, 27.3, 24.4, 22.5., 19.6., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11. ja 11.12.2019

Tekniska utskottet: 21.1, 11.2, 13.2., 5.3, 19.3, 1.4, 13.5, 10.6, 12.8, 17.9, 1.10, 22.10, 19.11 och 16.12.2019

Bildningsutskottet: 22.1, 13.2, 11.3, 27.3, 24.4, 14.5, 4.6, 27.8, 16.9, 2.10, 10.10, 24.10, 18.11 och 10.12.2019

Markanvändningssektionen: 21.1, 11.2, 5.3, 18.3., 1.4, 13.5, 10.6, 12.8, 26.8, 16.9, 30.9, 19.11 och 3.12.2019

Svenska utbildningssektionen: 14.1, 5.2, 4.3, 8.4, 6.5, 18.6, 19.8, 3.9, 23.9, 5.11 och 2.12.2019

Suomenkielinen koulutusjaosto: 14.1, 5.2, 4.3, 8.4, 6.5, 18.6, 19.8, 3.9, 23.9, 5.11 och 2.12.2019

Fritidssektionen: 23.1, 5.2, 4.3, 8.4, 6.5, 28.5, 11.6, 19.8, 10.9, 23.9, 4.11 och 3.12.2019

Revisionsnämnden: 8.1, 12.2, 19.3, 9.4, 24.4, 7.5, 21.5, 27.5, 27.8, 24.9, 29.10, 26.11 och 17.12.2019

Näringssektionen: 4.2, 18.3, 15.4, 27.5, 24.6, 26.8, 30.9, 21.10, 25.11 och 16.12.2019

Sibbo Vattens direktion: 16.1, 4.2, 18.3, 15.4, 20.5, 17.6, 21.8, 30.9, 23.10, 13.11 och 18.12.2019

Namnkommittén: 22.1, 5.3, 20.5, 17.9 och 19.11.2019

 

Mötestider 2020

Kommunstyrelsen: 13.1., 3.2., 11.2., 24.2., 16.3., 30.3., 20.4., 4.5., 25.5., 15.6., 24.8., 14.9., 28.9., 19.-20.10., 2.11., 23.11. och 14.12.2020

 

Suomeksi

Senast ändrat 14.11.2019