< Evenemang

Må bra dagar på Träskberga för seniorer

02.03.2020 12:00 - 14:00
Trevlig samvaro, sociokulturellt program, kaffestuga, fridiskussion, servicehandledning, hälsovård, information om öppen verksamhet
Plats: Träskberga, Nevasvägen 340, Träskby/Kalkstrand

Sibbo institut: Aika digittää – Digidags projekt, utbildningsstyrelsen
finansierar. Med är lärarna Inge Ekholm och Tarja Ekholm.
Föreläsning: Vad är ett digitalt testamente och hur gör jag upp ett
sådant? Vad kan jag göra med den digitala kvarlåtenskapen om en
anhörig avlider?


Servicehusstiftelsen i Sibbo: Frågesport


Minneslotsen: Broschyrer och infoArrangör: Servicehusstiftelsen i Sibbo, Sibbo kommun, Minneslotsen & Träskby Marthakrets

21.01.2020