< Evenemang

Ocarina Sibbo startar

20.08.2019 16:30 - 18:00
Välkommen alla sångintresserade 8–12-åriga! Hösten börjar på ti 20.8. kl. 16.30-18.00 i Wessman-husets sal. Den tvåspråkiga nya Ocarina Sibbo -gruppen är en del av Ocarinakörfamiljen. Efter den första övningen blir det en liten info för föräldrarna. Kören leds Mia Makaroff
Plats: Wessmansalen

Köravgift 73 €/termin
elektronisk anmälan: www.borga.fi/musikinstitutet-i-sibbo
Info: musikinstitutets kansli tel. 019 5202549
musiikkiopisto@porvoo
biträdande rektor Johanna Lönnfors tel. 040 4899 582
Köravgift 73 €/terminelektronisk anmälan: www.borga.fi/musikinstitutet-i-sibboInfo: musikinstitutets kansli tel. 019 5202549musiikkiopisto@porvoobiträdande rektor Johanna Lönnfors tel. 040 4899 582

12.08.2019