Lokaler som kommunen erbjuder

SuomeksiSibbo kommun hyr ut arbetsrum i Bubbishuset och i Sockengården finns en distansarbetspunkt. Målet är att erbjuda åt bl.a. företagare och sådana sibbobor som distansjobbar bättre service.

Senast ändrat 21.12.2015