Sibbo kommuns riktlinjer för parkering

Parkeringen är en viktig del av trafiksystemet som styr mobiliteten.  Suomeksi Utarbetande av utredningen Riktlinjer för parkering kommer att startades under år 2018. Målet med arbetet var bl.a. att utarbeta ett åtgärdsprogram i anslutning till parkering, fastställa principerna för ordnandet av parkeringen och anvisningar för beräkningen av bostädernas parkeringsplatser i områden som ska detaljplaneras. Vidare ska principer fastställas för utvecklingen av parkeringen även med hänsyn till resor till arbetsplatsen, resor för att uträtta ärenden och resor på fritiden. I samband med arbetet behandlades även principerna för utvecklandet av infartsparkeringen.

Senast ändrat 27.02.2020