Biljetter och priser

Suomeksi

I Sibbo är följande biljetter i användning: 

- HRT-biljetter (Samkommunen Helsingforsregionens trafik) 
- Borgnäs och Träskändas arbetsresebiljetter 
- Trafikanternas egna biljetter              
- Matkahuoltos biljetter

HRT införde ett nytt zonsystem 27.4.2019

 

Prissättningen på kollektivtrafikbiljetterna förändrades 27.4, när de nya zonerna ersattes biljettområdena som baserat sig på kommungränserna. De interna biljetterna samt region- och närregionbiljetterna ersattes med biljetter för zonerna A, B, C och D.

Du köper din biljett för alla de zoner du åker igenom. I ABC-området behöver du alltså en AB-, BC- eller ABC-biljett. Det går inte att köpa en biljett för en enstaka zon A, B eller C. I zon D kan man köpa en biljett som gäller endast för zon D. Biljetten för zon D kostar lika mycket som en AB- eller BC-biljett. Det säljs också ABCD-, BC-, BCD- och CD-biljetter.

”Tack vare de nya zonerna är det enkelt att använda tjänster också i grannkommunen, eftersom de stora prisskillnaderna vid kommungränserna slopas. De nya biljetterna gäller i större områden och giltighetstiden för enkel- och värdebiljetterna är längre än i det förra systemet”, säger Suvi Rihtniemi.

Både Reseplaneraren och HSL-appen visar också vilken biljett som gäller för din resa. I appen kan du köpa biljetten direkt i samband med ruttsökning. Reseplaneraren för zoner räknar ut hur många zoner du passerar. Du ser zonens symbol (en bokstav) på hållplatsskylten.

Periodbiljetter som är giltiga också efter 27.4 förvandlas automatiskt till biljetter som gäller i de nya zonerna. Om den nya periodbiljetten inte motsvarar dina behov, kan du ändra biljettens giltighetsområde på ett serviceställe inom 2 månader från zonförnyelsen.

Så här förändras biljetterna:

• Helsingfors interna biljett -> AB
• Esbos och Vandas interna biljetter -> BC
• Regionbiljett -> ABC
• Kervo–Sibbo–Tusby -> D
• Kyrkslätt–Sjundeå -> D
• Närregion 2 -> BCD
• Närregion 3 -> ABCD

De gröna resekorten slutade att fungera i de nya zonerna den 27 april. Du kan byta ut ditt gamla resekort mot ett nytt HRT-kort, det debiteras en expeditionsavgift på 6 euro.

Tilläggsbiljett och större reseområden gör resandet enklare

I HRT:s trafik reser man också i fortsättningen med periodbiljetter, med enkel- och värdebiljetter samt med dygnsbiljetter. Som nyhet i biljettsortimentet är tilläggsbiljetten som du kan använda för att enkelt utvidga periodbiljettens reseområde. Om du har t.ex. en AB-periodbiljett och reser till flygplatsen, kan du köpa en tilläggsbiljett för zon C som kostar 2,50 euro. Om du har köpt din periodbiljett i HSL-appen, måste du också köpa tilläggsbiljetten via appen. På motsvarande sätt köper du tilläggsbiljetten med HRT-kortet om din periodbiljett har laddats till HRT-kortet.

Många som har använt regionbiljett får sin biljett förmånligare nu eftersom de kan resa med AB- eller BC-biljett istället för regionbiljetten. Det innebär att en 30-dagarsbiljett kostar ungefär 47 euro, dvs. 44 procent mindre. Detta gäller många eftersom zon B är stor: där bor över 600 000 människor, dvs. nästan hälften av invånarantalet i hela HRT-området. De som även i fortsättningen behöver en ABC-biljett får sin biljett till nästan samma pris som den gamla regionbiljetten, eftersom 30-dagarsbiljetten för zonerna ABC endast kostar en euro mer än den nuvarande regionbiljetten. En BC- eller BCD-biljett är ett bra alternativ för de som bor i zon C eller D om resan inte fortsätter till Helsingfors udde.

Rabatt för personer över 70 år och för studerande

Det lanseras en ny biljett för personer över 70 år. Den nya värde- och tilläggsbiljetten, som kostar 50 procent av en motsvarande vuxenbiljett, kan köpas med HRT-kortet på alla dagar för resor som börjar kl. 9-14. Kunden måste uppdatera sitt HRT-kort på ett serviceställe för att kunna köpa dessa biljetter.

Grunderna för att bevilja rabatt för pensionärer och personer med nedsatt rörelseförmåga förblir oförändrade, men rabattprocenten blir enhetlig, dvs. 50 procent. Åldersgränsen för barnbiljetten stiger till 17 år.

Rätten till studeranderabatt utvidgas så att åldersgränsen på 30 år och kravet på ett positivt beslut om studiestöd slopas. HRT-kommunerna subventionerar kollektivtrafikresor för studerande med ca 28,5 miljoner euro årligen. Efter dessa förändringar ökar antalet personer som får studeranderabatt. Så att inte kommunernas betalningsandelar behöver höjas, minskas rabattprocenten med fem procentenheter: I fortsättningen får studerande 45 procent rabatt på periodbiljetter, men de kan inte köpa värdebiljetter till rabatterat pris. Studerande kan också köpa periodbiljetter till rabatterat pris via HSL-appen.

Försäljningen av sms-biljetter upphörde 27.4. Sms-biljetten överlappar med enkelbiljetten som säljs i HSL-appen. Största delen av mobiler är i dag s.k. smarttelefoner som man kan köpa mobilbiljetter med. Försäljningen av spårvagnsbiljetter upphörde samtidigt. I fortsättningen kostar alla korta resor lika mycket i alla zoner, oavsett trafikmedel.

Bekanta dig med de nya zonerna


Reseplaneraren för zoner
Kartor i PDF-form ›

De nya biljetterna och biljettpriserna
biljetter och priser.pdf


Zonsystem och biljettalternativ

Längre giltighetstid för enkelbiljetter

Enkel- och värdebiljetterna gäller i fortsättningen i 80-110 min:
AB, BC, D 80 min. ABC, CD 90 min. BCD 100 min. ABCD 110 min


Borgnäs och Träskändas arbetsresebijetter

Biljetter för arbetsresor kan köpas på Matkahuoltos serviceställen eller hos ombud som säljer resekort.

HRT-områdets kollektivtrafikbiljetter för kranskommunernas invånare och Matkahuoltos arbetsresebiljetter.

 

Matkahuoltos årskort


Med Matkahuoltos årskort kan man resa i hela landet. Biljetten kan förses med 22 eller 44 enkelresor, som är i kraft ett år från inköpsdagen. Biljettpriset beror på resans längd. Resekortet är inte personligt, dvs. flera personer kan använda samma resekort (även under samma resa).

Matkahuoltos biljettpriser

Tilläggsuppgifter: Matkahuolto

Senast ändrat 24.06.2019