Kollektivtrafiken i Sibbo

Sibbo kommun anslöt sig till samkommunen HRT (Helsingfors-
regionens trafik) i början av år 2012. I och med beslutet
utsträcktes HRT:s tredje zon till Sibbo och HRT:s resekort med
period- och värdebiljetter togs i bruk i busstrafiken i Sibbo.

Suomeksi

Tidtabellsbroschyr över genomfartstrafiken i södra Sibbo 14.8.2017-3.6.2018

 

Hjälp och info

Hur använder jag kollektivtrafik

Matkahuolto

Nickby busstation

Pörtö Lines tidtabeller

Ge respons:

HRT
09 4766 4000 (mån–fre 7–19, lör–sön 9–17)
www.hsl.fi/sv/respons

NTM-centralen i Nyland
0295 020 601 (mån–fre 9–16)
trafikens.kundservice@ely-centralen.fi


Responsen om de nya rutterna och tidtabellerna som riktats till kommunen och direkt till HRT har sammanställs under hösten 2014. Materialet utgör grunden för utvecklingen av kollektivtrafikservicen. Responsrapporten innehåller den respons om de nya kollektivtrafikarrangemangen som getts till kommunen och HRT före 31.10.2014.

Responsrapport, 25.11.2014 (pdf)

Senast ändrat 18.09.2017