Företagstomter till salu på Lönnbacka företagspark

På detaljplaneområdet finns tomter mellan 5000 och 10 000 m² till salu. Tomtindelningen är riktgivande i planen, vilket betyder att det är möjligt att dela eller sammanfoga tomter vid behov. Kommunstyrelsen i Sibbo beslöt att priset är 20 €/m².

Området är belägen ca två kilometer från Nickby mot Kervo. Områdets vatten- och avloppsnätet samt grusbelagda gatuområden blev färdiga i maj 2011.

Lediga företagstomter hittar du från yritystilaportaali (endast på finska).

Enligt planbestämmelsen är det frågan om kvartersområde för byggnader för icke miljöstörande industri. Högst 10% av byggnadsplatsen får användas för öppen utomhuslagring. Byggnadsrätten är 25 % av tomtens areal.

Se områdets detaljplanen med bestämmelserna.

Områdets läge på kartan

Mer information om företagstomterLönnbacka företagspark ger näringschef Elina Duréault, tfn 040 191 4465, elina.dureault@sibbo.fi

suomeksi

Senast ändrat 20.09.2019