Kommunens samlingslokaler

Kommunen hyr ut följande utrymmen för privata, föreningar och företag för olika slags verksamhet. Tilläggsinformation om antalet personer, lokalens utrustning samt priser på hyrorna fås genom att kontakta personen som ansvarar för uthyrningen av utrymmet.

De utrymmen som kan hyras för kortvariga perioder hittar du i Sibbohuset,  som är kommunens tjänst för uthyring av utrymmen. I Sibbohuset finns en del av de utrymmen som är listade här, men också föreningshus och privatägda utrymmen.

Sipoo-talo banneri

Nickby

Nickby ungdomsgård

Bubbisvägen 4
04130 Sibbo, tfn 09 2353 7051
Reserveringar tfn 09 2353 7050

Allaktivitetshallen

Klockarsvägen 5
04130 Sibbo
Reserveringar tfn 09 2353 7090, 09 2353 7005, 09 2353 7011
Allaktivitetshallens motionssal

Topeliussalen

Huvudbibliotekets festsal
Norra skolvägen 2
04130 Sibbo
Reserveringar tfn 09 2353 6985, 050 595 6070

Wessmansalen

Kungsvägens skolans festsal
Stora byvägen 8
04130 Sibbo
Reserveringar tfn 09 2353 6273

Huvudbibliotekets mötesrum

Norra skolvägen 2, 04130 Sipoo
Reserveringarna via det elektroniska systemet Timmi. Länk finns på bibliotekets egna sidor.

Söderkulla

Söderkulla bibliotek

Amiralvägen 2 2, 01150 Söderkulla
Reserveringarna via det elektroniska systemet Timmi. Länk finns på bibliotekets egna sidor.

Söderkulla gård, utescen

Söderkullavägen 701
01150 Söderkulla
Reserveringar tfn 09 2353 6939

Övriga Sibbo

Lövhyddan

Kassiviksvägen 99-16
01180 Kalkstrand
Reserveringar från sysselsättningsenheten Vägskälet, tfn 040 191 4435

Simsalös f.d. skola

Simsalö
01150 Söderkulla
Reserveringar tfn 050 350 7170

Suomeksi

Senast ändrat 23.06.2020