Vatten- och avloppsprojekt på glesbygden

Vatten- och avloppsverkets verksamhetsområde

Översiktskarta, pdf
Nickby, Söderkulla och Västra Tasträsk, pdf 
Hansas, Eriksnäs, pdf

Sibboviken, Massby, pdf 
Lönnbacka, Myras, pdf

Björnsö, Korsnäs, pdf
Landbo, Östersundom centrum, pdf
Gumbostrand - Hitå, pdf

Vatten- och avloppsledningsnätet i Sibbo kommun, pdf

Planer


Plan för vattenförsörjning till Kalkstrand, pdf

Plan för vattenförsörjning till Norra Paipis, område 1, pdf

Plan för vattenförsörjning till Norra Paipis, område 2, pdf

Plan för vattenförsörjning till Norra Paipis, område 3, pdf

Gesterby vattenförsörjningsplan, pdf

 

Färdiga vatten- och avloppsprojekt på glesbygden

 

UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTER

 

Utvecklingsplanen för Sibbo kommuns vattentjänster har uppdaterats under början av år 2014. Vattentjänsters utvecklingsplan täcker hela Sibbo kommun och den har utarbetats för perioden 2014–2023. Den föregående utvecklingsplanen för Sibbo kommun utarbetades år 2009. Vattentjänsters utvecklingsplan är inte ett juridiskt bindande dokument för kommunen, utan den fungerar som ett verktyg för tjänsteinnehavare och beslutsfattare i utvecklingen av kommunens olika funktioner

 

Utvecklingsplanen för vattentjänster, rapport, pdf

 

Till bilagorna kommer man via länkarna nedan. (Obs, finsk version)

Bilaga 1 Tätorterna

Bilaga 2 Verksamhetsområden

Bilaga 3 Planer, förverkligande

Bilaga 4a Behovsområden, vattendistribution

Bilaga 4b Behovsområden, avlopp

Bilaga 4c Behovsområden , miljö

Bilaga 4b Behovsområden, hälsa

Bilaga 5 Prioriteringsområden

Bilaga 6 Prioriteringstabell s1

Bilaga 6 Prioriteringstabell s2

Bilaga 7 Utbyggnadsområden

Bilaga 8 Åtgärdsprogram

Bilaga 9 Kontaktuppgifter

Suomeksi

Senast ändrat 26.10.2018