Regional planering

Nylandsplanen 2050 ─ en ny slags övergripande landskapsplan


Nylandsplanen 2050 utarbetas i två faser, omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman och den bereds under åren 2016–2019. Suomeksi

Bekanta dig med programmet för deltagande och bedömning (pdf)

NYLANDSPLANEN 2050

FÖRSLAG TILL NYLANDSPLAN 2050 FRAMLAGT 8.10–8.11.2019

Kungörelse av Nylandsplan 2050 (pdf)

Nylandsplanen drar upp riktlinjerna för landskapets utveckling långt in i framtiden. Det viktigaste målet är att styra tillväxten på ett hållbart sätt, då Nyland kommer att växa i snabb takt också i framtiden.

Du kan bekanta dig med förslagets material på Nylands förbundets webbplats. Planen är i förslagsfasen och framlagd till påseende på Nylands förbunds webbplats och byrå, samt i de nyländska kommunerna 8.10–8.11.2019. Utifrån responsen färdigställs planen så att landskapsfullmäktige kan godkänna planen på våren 2020.

KUUMA

KUUMA-regionen bildas av huvudstadsregionens 10 kranskommuner. KUUMA-kommuner är Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis. Regionen har kraftig inflyttning och tillväxt.
KUUMA-kommunerna stärker områdets dragnings- och konkurrenskraft genom gemensamma utvecklingsåtgärder och intressebevakning.

MAL Strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen

Läs här mera om en strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen.

MAL 2019-suunnitelmaraportti på finska här.

MAL 2019 vaikutusten arviointiraportti på finska här.

Liite: Liikenteen toimenpidekortit, bilaga 1b på finska här.

MAL 2019 är en strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen. Planen beskriver regionens tänkta utveckling 2019-2050. Planen fäster vikt vid en ännu tätare samplanering av markanvändning, boende och trafik, samt vid konsekvensbedömning och omfattande dialog mellan intressegrupperna. I planhelheten ingår också den lagstadgade trafiksystemplanen. Konsekvensbedömningen för sin del uppfyller de krav som SMB-lagen (lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 200/2005) ställer, och förutom trafikåtgärderna, har också de centrala markanvändnings- och boendetemana bedömts.

Senast ändrat 24.02.2020