Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikt 2017Markanvändnings- och bygglagen förpliktar kommunen att minst en gång i året utarbeta en planläggningsöversikt (MarkByggL § 7).

Planläggningsöversikten presenterar planprojekt som är anhängiga inom kommunen eller i Nylands förbund eller som inom en snar framtid kommer att bli det. Avsikten med planläggningsöversikten är att förbättra kommuninvånarnas möjlighet att delta och påverka i planläggningen samt att göra planläggningen bekant för kommuninvånarna

Planläggningsöversikt 2017

Planläggningsöversikten finns också i karttjänsten

PlanläggningsprogramPlanläggningsprogram 2017-2020

Planläggningsprogrammet är ett handlingsprogram på medellång sikt för markanvändningen i SIbbo. I programmet dras linjerna upp för insatsområdena och de viktigaste uppgifterna för planeringen och planläggningen under de närmaste åren. Planläggningsprogrammet utarbetas för fyra år med tonvikt på det första året.

Planläggningsprogrammet innehåller korta beskrivningar av delgeneral- och detaljplaneprojekten och andra planeringsprojekt inom planläggningen som kommer att bli aktuella under programperioden. Tajmningen av planläggningsprojekten grundar sig på en bedömning av deras allmänna behövlighet, tidsmässiga prioritet sinsemellan och de resurser som reserverats för planläggningen.

Planläggningsprogrammet 2018-2021 (pdf) godkändes av kommunstyrelsen 16.1.2018 .


 

Suomeksi

Senast ändrat 25.01.2019