Minnenas Söderkulla

 

Minnena är en viktig del av områdets historia och identitet. Vi tror att uppskattningen för bostadsområden, byggnader och platser växer när man delar sina minnen och upplevelser.  Suomeksi

Genom enkäten samlade vi in såväl minnen som bedömningar av gamla byggnader och platser i Söderkulla.

Bevakningen av social media ingår i en avhandling där användningen av social media i stadsplaneringen och planläggningen undersöks .

Senast ändrat 21.01.2019