Utvecklings- och planläggningscentralen

Suomeksi

Utvecklings- och planläggningscentralen verkar som en strategisk beredningsenhet direkt under kommunstyrelsen och markanvändingssektionen. Till centralens uppgifter hör uppgörande av specialprogram, långsiktig planering, turism- och  näringsfrågor, kollektivtrafikfrågor, planläggning och markanvändning, tomtförsäljningen, fastighetsbildning och mätning.

Vi ber Er i första hand att ta kontakt med kundbetjäningen, tfn 09 2353 6000, som styr samtalet till rätt person.

Strategisk planeringsenheten

Kommundirektör Mikael Grannas är ersättare för utvecklingschefen.

Näringsenheten

Näringschef
Elina Duréault
040 191 4465

Företagskoodinator
Henna Piilo
040 480 8529

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi 

Planläggningsenheten 

Planläggningschef
Jarkko Lyytinen
050 409 3957

Planläggningskoordinator
Suvi Kaski
040 191 6082

Planläggare
Aino Kuusimäki
040 185 5318

Planläggare
Dennis Söderholm
040 141 7043

Generalplaneplanerare
Niko Mäkinen
040 352 3811

Planläggare
Jani Ylimäki
040 356 3037

Planeringsassistent 
Barbro Lindström är tjänsteledigt t.o.m. 31.1.2020
vikarie Kaisa Linnasalo

040 191 4361

Geodataplanerare
Birgitta Smeds
040 191 4358

Trafikplanerare
Eva Lodenius
040 191 4505

Interaktionsplanerare
Virva Korkeamäki
040 191 4357

Mätning och fastigheter -enheten

Tomtchef
Anna-Leena Rouhiainen
040 191 4359

Lantmäteriingenjör
Teemu Laine är tjänsteledigt,
vikarie Janne Karjalainen
040 144 0363

Markanvändningsingenjör
Maija Lääti är tjänsteledigt,
vikarie Oskar Mattsson

040 634 2568

GIS-ingenjör
Tuija Tzoulas
040 191 4532

Tf. kartograf
Arttu Purhonen
040 191 4447


e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Senast ändrat 30.09.2019