Utvecklings- och planläggningscentralen

Suomeksi

Utvecklings- och planläggningscentralen verkar som en strategisk beredningsenhet direkt under kommunstyrelsen och markanvändingssektionen. Till centralens uppgifter hör uppgörande av specialprogram, långsiktig planering, turism- och  näringsfrågor, kollektivtrafikfrågor, planläggning och markanvändning, tomtförsäljningen, fastighetsbildning och mätning.

Vi ber Er i första hand att ta kontakt med kundbetjäningen, tfn. 09 2353 6000, som styr samtalet till rätt person.

Förvaltnings- och planeringsenheten 

Mikael Grannas är ersättare av utvecklingschef.

Specialplanerare
Rita Lönnroth
050 911 3058 

Näringschef
Elina Duréault
040 191 4465
e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Generalplanläggning

Generalplanechef
Kaisa Jama
040 191 4521

Generalplanearkitekt
Lauri Kolttola
040 167 9124

Trafikplanerare
Eva Lodenius, tjänsteledig fr.o.m. 28.2.2018 
040 191 4505

Interaktionsplanerare
Virva Korkeamäki
040 191 4357

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Planläggning 

Detaljplanechef
Jarkko Lyytinen
050 409 3957

Planläggningsarkitekt
Johanna Horelli
040 191 4356

Utvecklingsexpert 
Pilvi Nummi

040 480 1332, tjänsteledig

Planläggningskoordinator
Suvi Kaski
040 191 6082

Planläggare
Mirva Talusen
040 191 6023

Deltids arbetare
Tuulia Kivistö  2 dagar/ vecka
040 186 9979

Planeringsassistent 
Barbro Lindström
040 191 4361

Geodataplanerare
Birgitta Smeds
040 191 4358

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Mätning och fastigheter

 
Tomtchef, lantmäteriingenjör
Anna-Leena Rouhiainen
040 191 4359

Markanvändningsexpert
Oskar Mattsson
040 634 2568

Markanvändningsingenjör
Maija Lääti
040 480 6292

GIS-ingenjör
Tuija Tzoulas
040 191 4532

Kartograf
Janne Karjalainen
040 191 4447


e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Senast ändrat 08.10.2018