Utvecklings- och planläggningscentralen

Suomeksi

Utvecklings- och planläggningscentralen verkar som en strategisk beredningsenhet direkt under kommunstyrelsen och markanvändingssektionen. Till centralens uppgifter hör uppgörande av specialprogram, långsiktig planering, turism- och  näringsfrågor, kollektivtrafikfrågor, planläggning och markanvändning, tomtförsäljningen, fastighetsbildning och mätning.

Vi ber Er i första hand att ta kontakt med kundbetjäningen, tfn. 09 2353 6000, som styr samtalet till rätt person.

Förvaltnings- och planeringsenheten 

Mikael Grannas är ersättare av utvecklingschef.

Specialplanerare
Rita Lönnroth
050 911 3058 

Näringschef
Elina Duréault
040 191 4465
e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Generalplanläggning

Generalplanechef
Kaisa Jama
040 191 4521

Trafikplanerare
Eva Lodenius, tjänsteledig fr.o.m. 28.2.2018 
040 191 4505

Interaktionsplanerare
Virva Korkeamäki
040 191 4357

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Planläggning 

Detaljplanechef
Jarkko Lyytinen
050 409 3957

Planläggningsarkitekt
Johanna Horelli
040 191 4356

Utvecklingsexpert 
Pilvi Nummi

040 480 1332, tjänsteledig

Planläggningskoordinator
Suvi Kaski
040 191 6082

Deltids arbetare
Tuulia Kivistö  2 dagar/ vecka
040 186 9979

Planeringsassistent 
Barbro Lindström
040 191 4361

Geodataplanerare
Birgitta Smeds
040 191 4358

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Mätning och fastigheter

 
Tomtchef
Anna-Leena Rouhiainen
040 191 4359

Lantmäteriingenjör
Teemu Laine
040 144 0363

Markanvändningsexpert
Oskar Mattsson
040 634 2568

Markanvändningsingenjör
Maija Lääti
040 480 6292

GIS-ingenjör
Tuija Tzoulas
040 191 4532

Kartograf
Janne Karjalainen
040 191 4447


e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Senast ändrat 11.12.2018