G 27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog-Hitå

Suomeksi

Delgeneralplanering av byområden

Genom delgeneralplaneringen av byområdena strävar kommunen efter att utveckla byarna och styra markanvändningen så att nybyggande anvisas till ställen som är lämpliga med hänsyn till landskapet och miljön och som kompletterar den befintliga bystrukturen.

G 27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog

Som svar på ett planläggningsinitiativ (13.10.2015) togs delgeneralplanen för Gumbostrand-Västerskog in i kommunens planläggningsprogram 2016-2019 (KS 1.12.2015).

I Generalplan för Sibbo 2025 är området i huvudsak ett byområde.

Aktuellt:

Planområdet utvidgas till Hitå: kungörelse 3.4.2020.
Program för deltagande och bedömning uppdateras på hösten 2020.
Enligt de nationella direktiven är vi tvungna att inhibera alla planerade invånartillfällen.

OBS! De kartläggningar som hänför sig till kompletteringen av naturutredning fortsätter nu på våren och sommaren på området. I terrängen rör sig personer från Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy.

Efter denna sommarens kompletteringar av naturutredningar kommer kommunen att förtsätta planläggnings processen genom att bereda planutkast.

Mer information:

Frågor som rör planprocessen och tidtabeller: Sibbo kommun, planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn +358 50 409 3957, jarkko.lyytinen(at)sibbo.fi

Frågor som rör planeringslösningar: A-Konsultit, Staffan Lodenius, tfn 050 5965421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi

En workshop relaterat till yrkeshögskolan Metropolias kurs i generalplanläggning

arrangerades på Hedåsen 22.1.2020 kl. 17:30-19:30.På plats var bl.a Sibbo kommuns planläggare och studerande vid yrkeshögskolan Metropolia. Workshopen var inte direkt anknuten till Gumbostrand-Västerskog-Hitå delgeneralplaneprojekt. Tack för er som var med!

Följande egentliga invånartillfälle beträffande delgeneralplanen ordnas senare på denna års sida om det är möjligt.

Strukturmodeller

Ett preliminärt utkast till sammandrag över strukturmodellerna, ärendet remitterat för fortsatt beredning av markanvändningssektionen 10.6.2019

Sammanställningen för strukturmodellen, pdf 
Beskrivning till strukturmodellen , pdf

Ett preliminärt utkast till sammandrag över strukturmodellerna, ärendet remitterat för fortsatt beredning av markanvändningssektionen 10.6. Öppet för kommentarer fram till 8.9.2019.

 

Strukturmodeller som vi gick genom på plankliniken 20-21.3.2019. Ni hade tid att kommentera dessa strukturmodeller ända till 03.05.2019 kl 14:00:

Strukturmodell 1, "Banden", pdf
Strukturmodell 2, "På tvären", pdf
Strukturmodell 3, "Korridoren", pdf
Strukturmodell 4, "Knopparna", pdf
Beteckningar, pdf
Beskrivning av strukturmodellerna, pdf

Markanvändningssektionen diskuterade 10.6.2019 om strukturmodellen för Gumbostrand-Västerskog, (till ärendelistan här).  Markanvändningssektionen beslöt remittera ärendet för fortsatt beredning.

Startskede: Invånartillfälle 5.9.2018

Invånartillfälle för markägare och intressenter ordnades 5.9.2018 kl.17.00-19.00 på Gumbohuset, ni var många, tack för det!

Kungörelse 21.6.2018, pdf

Program för deltagande och bedömning, pdf

Invånarenkät om planläggning av Gumbostrand-Västerskog

Sibbo kommun riktade enkät till alla invånare och markägare i området för att få höra bybornas synpunkter på den nuvarande och framtida boendemiljön som utgångspunkter för planeringen. Kommunen samlade svaren och de används som beredningsmaterial för utarbetandet av delgeneralplanen. Svarstid var t.o.m. 30.9.2018.  Till alla invånare riktade enkätens svar här.

Utredningar på området

Naturutredning på Gumbostrand 23.1.2019 på finska, pdf

Senast ändrat 05.11.2020