K 8 B Detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområden

(tidigare detaljplaneändring för Sandbackavägen)

Suomeksi

Det ca 52 ha stora planeringsområdet ligger vid Sibboviken i södra Sibbo söder om Söderkulla centrum invid Borgåleden. Det omfattar Tarapottens arbetsplatsområde och åkrarna nordost om det samt bostads- och semesterbostadsområdena i början av Bondasvägen.

Målet är att bilda ett arbetsplatsområde i enlighet med generalplanen nordost om Borgåleden.Planområdet på guidekartan >

Kontaktpersoner

Tf. planläggningschef, planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen
tfn 050 409 3957

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

Lagakraft

Detaljplanen för K 8B Söderkulla företagspark, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområden har trätt i kraft.

Kungörelse om laga kraft 21.6.2018 (pdf)

Planområdet på flygbild

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 23.4.2018 § 32 godkänt K8 B Detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområde.

Kungörelse om godkännande 2.5.2018 (pdf)

Protokollsutdrag (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf)Illustration

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagda under tiden 25.1. – 26.2.2018.

Kungörelse 25.1.2018 (pdf)

Uppdaterat program för deltagande och bedömning (pdf)

Plankarta, förslag (pdf)
Beskrivning, förslag (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Illustration

Utkastskedet

Utkastet till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagade och bedömning var framlagda 14.9 – 15.10.2017

Invånartillfället hölls 20.9 kl 17-19 i Sipoonlahden koulu.

Kungörelse 14.9.2017 (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):
Bilaga 1. Uppföljningsblankett (uppdateras i godkännandeskedet)
Bilaga 2. Program för deltagande och bedömning
Bilaga3. Promemoria från myndigheternas samråd
Bilaga4. Detaljplanekarta
Bilaga5. Planbeteckningar och -bestämmelser
Bilaga6. Illustration
Bilaga7. Hiekkamäentien ak-muutosalueen hulevesiselvitys (dagvattenutredning), Sito Oy, 2016
Bilaga8. Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys (trafikutredning), Sito Oy, 2015
Bilaga9. Maaperä ja rakennettavuusselvitys (utredning om jordmån och byggbarhet), Ins.t.Severi Anttonen Ky, 2016
Bilaga10. Itä-Taasjärven ja Hiekkamäen asemakaavojen luontoselvitys (naturutredning), Ymp. suunnittelu Enviro Oy, 2016
Liite 11. Palveluverkkoselvitys (servicenätsutredning), WSP Finland Oy, 2016

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 27.3.2014.

Kungörelse 27.3.2014 (pdf)

Det anhängiga detaljplanenearbetets avgränsning har utvidgats mot nordost.
Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning var framlagt 19.5–20.6.2016.

Kungörelse 19.5.2016 (pdf)
Program för deltagande och bedömning 19.5.2016 (pdf)

-

Tidigare uppdatering av programmet för deltagande och bedömning

Kungörelse 3.9.2015 (pdf)
Uppdaterat program för deltagande och bedömning 3.9.2015 (pdf)

Utredningar (på finska)

Senast ändrat 05.12.2019