Detaljplanesammanställning

Suomeksi


Detaljplanesammanställningen är en sammanställning av nu gällande detaljplaner i Sibbo kommun. Detaljplanesammanställningen innehåller inte förklaringarna till detaljplanebeteckningarna och inte detaljplanebestämmelserna, utan enbart kartan.

Det elektroniska materialet kompletteras i samband med utarbetandet av planerna och nya planer uppdateras i sammanställningen ungefär efter en månad efter att de vunnit laga kraft.

Detaljplanesammanställningen är riktgivande och ska inte användas som grund för planering. Beställ vid behov ett officiellt planutdrag från Sibbo kommun.

I det här skedet finns följande plansammanställningar i pdf-format:


Planläggningens geoinformationstjänst

Sibbo geoinformationstjänst

 

 

 

 

Tillgänglig data:

detalj- general och strandplaneområden.

Senast ändrat 18.05.2020