Detaljplaner

Suomeksi

På den här sidan finns detaljplaner som är under arbete i Sibbo. 
Ikraftvarande detaljplaner finns samlade på sidan Arkiv för detaljplaner.

Behöver du ett planutdrag? Du kan beställa ett utdrag ur den gällande detaljplanen med beställningsblanketten.

Dataskyddsbeskrivning som gäller detaljplaner (på finska).

OBS! Sibbo kommun utvidgar de förebyggande åtgärderna för att bromsa coronavirusets spridning. Kommunens infopunkt som finns i huvudbiblioteket håller öppet. Söderkullas infopunkt håller tidsvidare stängt från 16.3.2020.

Samma i biblioteken framlagda planmaterial kan läsas elektroniskt på planens egen webbsida.

INFO 18.3.2020: Enligt de nationella direktiven är vi tvungna att inhibera alla planerade invånartillfällen. 

Nickby

H 1 Nickby återvinningscentral

N 39 Nickby räddningsstation

N 49 Kvarter 1015 (f.d. busstationen) 1008 och 1006

NG 8 Nickby gårds centrum

NG 9 Norrängen

 

Söderkulla och Södra Sibbo

B 16 Storörens Örnviksstrand

B 17 Majvik 1. detaljplan

E 2 Eriksnäs II

E 4A Jontas idrottspark

M 2 Massby ridcentrum

M 3 Massby Danielsbacka bostadsområde

M4 Massby värmecentral

S 17C Söderkulla centrum

S 20 Söderkulla gårds bostadsområde

T 6 Detaljplan för Östra Tasträsket

T 9 Detaljplan för Tasträsk IV

 

Tallmo

TM 2 Tallmo centrum, södra delen

TM 3 Talma Hills fritidsbostäder

 

Övriga områden

BA 2 Bastukärr II

MY 2 Myras-kilen

 

Skärgårdens och kustens stranddetaljplaner

RA 4 Krokholmen

RA 5 Fagerö

RA 7 Norrkullalandet


Arkiv för detaljplaner

Detaljplaner som vunnit laga kraft

 

Detaljplanesammanställning

En sammanställning av gällande planer i Sibbo kommun


Beställning av planutdrag

Du kan beställa ett utdrag ur detaljplanen med beställningsblanketten.

Senast ändrat 28.04.2020