Detaljplaner

Suomeksi

På den här sidan finns detaljplaner som är under arbete i Sibbo.
Ikraftvarande detaljplaner finns samlade på sidan Arkiv för detaljplaner.

Behöver du ett planutdrag? Du kan beställa ett utdrag ur den gällande detaljplanen med beställningsblanketten.
Frågor om  gällande planer kan också ställas till planläggningen: Barbro Lindström, tfn 09 2353 6726, barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Dataskyddsbeskrivning som gäller detaljplaner (på finska).

Nickby

H 1 Nickby återvinningscentral

N 39 Nickby räddningsstation

N 49 Kvarter 1015 (f.d. busstationen) 1008 och 1006

 

Söderkulla och Södra Sibbo

B 16 Storörens Örnviksstrand

B 17 Majvik 1. detaljplan

E 2 Eriksnäs II

E 4A Jontas idrottspark

M 2 Massby ridcentrum

M 3 Massby Danielsbacka bostadsområde

M4 Massby värmecentral

S 20 Söderkulla gårds bostadsområde

T 6 Detaljplan för Östra Tasträsket

T 9 Detaljplan för Tasträsk IV

 

Tallmo

TM 2 Tallmo centrum, södra delen

TM 3 Talma Hills fritidsbostäder

 

Övriga områden

BA 2 Bastukärr II

MY 2 Myras-kilen

 

Skärgårdens och kustens stranddetaljplaner

RA 4 Krokholmen

RA 5 Fagerö

RA 7 Norrkullalandet


Arkiv för detaljplaner

Detaljplaner som vunnit laga kraft

 

Detaljplanesammanställning

En sammanställning av gällande planer i Sibbo kommun


Beställning av planutdrag

Du kan beställa ett utdrag ur detaljplanen med beställningsblanketten. Information om gällande planer kan också ges av planläggningen: Barbro Lindström, tfn 09 2353 6726, e-postadress: barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Senast ändrat 10.06.2019