Aktuellt i planläggningen

På den här sidan publiceras planläggningens aktuella meddelanden.
Om sidan är tom, betyder det att det för närvarande inte finns några altuella nyheter.

OBS! Enligt de nationella direktiven är vi tvungna att inhibera alla planerade invånartillfällen.

Se kungörelse 3.4.2020 här.

Suomeksi


19.05.2020

Friluftslederna bevaras i detaljplanearbetet för Nickby gårds centrum

Detaljplanearbetet för Nickby gårds centrum har nu inletts. I arbetet säkerställs ett tillräckligt antal rekreationsområden samt grönområdenas fortbestånd i Nickby. Målet med planarbetet är att det även i fortsättningen ska finnas minst lika många friluftsleder på området som hittills.

Nyhet Aktuellt


Senast ändrat 16.06.2020