Vattendrag

Miljöövervakning i Sibbo kommun har som uppgift att följa upp vattendragens tillstånd samt befrämja och utveckla vattenskyddet på sitt eget område. Miljöövervakningen sköter uppgiften i samarbete med andra aktörer bl.a. genom  information  och upplysning  samt genom att delta i olika vattenskyddsprojekt.

Den nya vattenlagen (587/2011) trädde i kraft 1.1.2012. Syftet med lagen är att trygga användningen av vattentillgångarna och vattenmiljön så att användningen är ekologiskt, ekonomiskt och samhälleligt hållbar, att förebygga olägenheter som orsakas av att vattentillgångarna och vattenmiljön används samt att förbättra vattentillgångarnas och vattenmiljöns tillstånd.

Genom lagförendring kom många ändringar, t.ex. ändrade definitioner av vattendrag. En del av rännilarna definieras i framtiden som bäckar och den nya definitionen ökar antalet vattendrag. Tillstånd krävs för allt mindre projekt, vilket ökar antalet tillståndspliktiga projekt. Dessutom definieras en del av bäckarna som älvar.


Allt mindre muddringar behöver regionförvaltningsverkets tillstånd.

 

Tilläggsinformation

Eeva Somerkoski,
Miljöinspektör

Kontaktuppgifter
Senast ändrat 25.02.2020

Suomeksi

 

Länkar

Insjö- & Havwiki (Här hittar du basinformation om finska insjöar (> 1 ha) och de olika delarna av Östersjön)