Grundvattenområden

I Sibbo finns 16 grundvattenområden som miljöstyrelsen har ansett viktiga för vattenanskaffningen och klassat som I – II gradens grundvattenområden (uppgifterna uppdaterade 2016). Dessutom ligger ett grundvattenområde (Marjamäki 0124551) delvis på Sibbo kommuns område. De 16 grundvattenområdena på Sibbo kommuns område bildar en sammanlagd uppskattad mängd av grundvatten på 10 000 m3/d, den totala ytan uppskattas till 39 km2.

Karta över grundvattenområden i Sibbo

Grundvattenutredningar som verktyg i främjandet av lönsamheten i jordbruksnäringen (POMAKE-projektet)

Under år 2014 gjordes det strukturutredningar i grundvattenområdena i Norrkulla, Nikukällan och Söderkulla. Arbetetets syfte var att förbättra landsbygdens trivsel och livsduglighet och att främja skydd och skyddsmedvetenhet om grundvattnen. Utredningarnas resultat finns i forskningsrapporterna som är länkade nedan. Rapporterna är på finska.

 

Tilläggsinformation

Eeva Somerkoski,
Miljöinspektör

Kontaktuppgifter
Senast ändrat 20.02.2020