Tagande av marksubstanser

För tagande av marksubstans såsom grus, sand, mull, lera och berg behövs i regel ett tillstånd för täktverksamhet. I Sibbo fungerar byggnads- och miljöutskottet som tillståndsmyndighet i enlighet med marktäktslagen.

För tagande av substanser för husbehov behövs inte alltid ett egentligt tillstånd, men det är ändå alltid skäl att vara i kontakt med miljövårdsmyndigheten gällande t.ex. anmälningsplikten i sådan verksamhet.

Ansökningarna med bilagor och anmälan ska sändas till miljövårdsenheten i Sibbo genom den elektroniska Lupapiste.fi -tjänsten.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd för marktäkt ansöks skriftligen på en särskild ansökningsblankett. Till blanketten bifogas följande utredningar:

 • utredning om äganderätten till området
 • täktplan, som innehåller
  • beskrivning av den nuvarande situationen i täktområdet
  • beskrivning av täktmetoderna
  • miljökonsekvenser och miljövårdsåtgärder
  • landskapsvård och eftervård
  • plankartor
 • bifogade kartor (utdrag ur fastighetsregistret, utdrag ur planen m.m.)
 • utredning om hörande av grannar
 • utredning om vägförbindelser och vägrätter
 • beskrivning av grundvattenförhållandena


Mer information om innehållet i täktplanen finns i publikationen Hållbar marktäkt, Miljöförvaltningens anvisningar (2009), Miljöministeriet. Se framför allt bilaga 3, Täktplanens innehåll, s. 66–70.

Marktäkt för sedvanligt bruk till husbehov

Tillstånd behövs inte om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. Användningen ska hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser.
Marktäkt till husbehov bör ändå anmälas till den övervakande myndigheten, det vill säga byggnads- och miljöutskottet, om man redan har tagit eller har för avsikt att ta mer än 500 kubikmeter fast mått marksubstans på samma täktområde. Till den övervakande myndigheten anmäls:

 • var täktområdet ligger
 • hur mycket marksubstans man har för avsikt att ta

 

Tilläggsinformation

Anu Juvonen
Miljöinspektör

Saija Ruponen
Miljöinspektör

Kontaktuppgifter
Senast ändrat 07.11.2019