Miljövårdspersonal och uppgiftsfördelning

Miljövårdsenheten
PB 7 (besöksadress Stora Byvägen 18, Nickby)
04131 SIBBO
Fax. 09 2353 6709
miljovard@sibbo.fi

SuomeksiMiljövårdschef
Christel Kyttälä
+358505487595
 • chef för miljövårdsenheten
 • planering, utvecklings- och strategiarbete
 • fridlysning av naturminnesmärken
 • föredragande i byggnads- och miljöutskottet

tf. Miljövårdsinspektör
Laura Kotilainen
+358505487596
- miljötillstånd (krossning)
- marktäktstillstånd
- bullerbekämpning (behandling och övervakning av bulleranmälningar, anmälningar om olägenhet)
-befrielse från anslutningsskyldighet till vatten- och avloppsnät
- terrängtrafiklag
- sjötrafiklag
Miljövårdsinspektör
Anu Juvonen
+358505487596
Borta 1.5.2016 - 13.5.2018

Miljövårdsinspektör
Eeva Somerkoski
+358503816664

Miljövårdsinspektör
Saija Ruponen
+358401914250
 • miljötillstånd (industri)
 • marktäktstillstånd
 • tillsyn av industrianläggningar
 • registrering och övervakning av anläggningar (VOC, distributionsstationer, värmeanläggningar och asfaltstationer)
 • återvinning av avfall i markbyggnad
 • undantag från miljöskyddsföreskrifter för att lämna en oljecistern i marken

Miljöövervakare
Ari Sirkka
+358401914251
 • tillsyn enligt avfalllagen inkl. nedskräpningfall
 • anmälningar till avfallshanteringsregisteret p.g.a. insamlingsverksamhet
 • tillsyn av tagande av marksubstanser och tagande för husbehov
 • projektarbeten gällande vattendrag
 • tillsyn av byggd miljö

 

Blanketter

Blanketter gällande miljövård hittar du här

Senast ändrat 19.02.2018