Mellersta Nylands strategiska klimatprogram

Kuuma-kommunerna har skapat ett verktyg för främjandet av klimatskyddet.

Rapporten innehåller mål och åtgärder för att minska utsläpp i luften. Dessutom innehåller den basinformation om klimatförändringen.

I fokus för det här klimatprogrammet är utöver kommunorganisationerna även kommunens invånare och företag som är verksamma i kommunen. Innehållet är till stor del det samma som i Sibbo kommuns miljöprogram. Man kunde tänka sig, att genom att förverkliga kommunens egna miljöprogram, förverkligar vi samtidigt Mellersta Nylands strategiska miljöprogram.

KUUMA-klimatöversikten för år 2016 har publicerats.Klimatöversikten följer upp hur kommunernas klimatarbete framskrider och hur KUUMA-regionens klimatprogram som godkändes år 2010 förverkligas.
I klimatöversikten lyfter man fram bra exempel på klimatskydd och energieffektivitet i kommunorganisationerna.
Du kan ta del av klimatöversikten (på finska) via den här länke

KUUMA-klimatöversikten för år 2016 har publicerats.Klimatöversikten följer upp hur kommunernas klimatarbete framskrider och hur KUUMA-regionens klimatprogram som godkändes år 2010 förverkligas.

I klimatöversikten lyfter man fram bra exempel på klimatskydd och energieffektivitet i kommunorganisationerna.

Du kan ta del av klimatöversikten (på finska) via den här länken.

Kuuma-kommunernas verksamhetberättelse från år 2016 (fi)
Senast ändrat 20.02.2020

Suomeksi

Sibbo kommuns tillämpning av Mellersta Nylands strategiska klimatprogram

Syftet med detta program är att lokalt svara på utmaningarna i anknytning till stävjandet av klimatförändringen genom att fastställa för regionen gemensamma sätt att begränsa växthusgasutsläppen och främja anpassningen till klimatförändringen.

I denna rapport framkommer de mest betydande källorna till utsläpp av växthusgaser i Sibbo, liksom utsläppens utveckling år 1990 och 2008. Utvecklingen jämförs med läget i de övriga KUUMA-kommunerna.

Läs mera