kuuma logo

Kuuma-projektet

Webbplats för projektet för förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader

Sibbo kommun samarbetar med KUUMA-kommunerna. Under hösten 2013 inleddes Kuuma-kommunernas och Mellersta Nylands miljöcentrals samarbetsprojekt "Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader”.

Från och med början av 2014 följer pilotfastigheterna med förbrukningen av energi och kopieringspapper och förbrukningskostnaderna, samt mängden avfall som uppstår och avfallshanteringskostnaderna. Målet är att minska energiförbrukningen och energiförbrukningskostnaderna med 8 procent fram till år 2016.

Sibbo kommun har utsett pilotfastigheter för det här samarbetsprojektet. På grund av deras potential för energibesparing valdes följande byggnader till pilotfastigheter: Sipoonlahden koulu, daghemmen Mäntymäki och Miili samt ett av kommunen ägt parhus i Nickby.

Samtidigt startar man i pilotfastigheterna ekostödverksamhet, som är en nationell verksamhetsmodell för uppmärksammande av miljöärenden på arbetsplatserna.

På denna webbplats kan du följa med projektet i Sibbo på svenska, finska och engelska.

För Sibbos del får du mer information om
projektets framskridande av planerare Suvi Tuiskunen
tfn 09 2353 6807
suvi.tuiskunen@sibbo.fi
(Sibbo kommun/Teknik och miljö)

Hela projektets framskridande
projektkoordinator Tapani Hänninen
tfn 040 314 4719
tapani.hanninen@tuusula.fi 
(Mellersta Nylands miljöcentral)

 

Projektet för förbättring av offentliga byggnaders energieffektivitet utförs av Mellersta Nylands miljöcentral. I projektet deltar alla KUUMA-kommunerna, Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Finlands miljöcentral (SYKE) samt kooperativet ECO-ONE. Projektet finansieras av KUUMA-kommunerna och Nylands förbund.
Senast ändrat 06.03.2018

 SuomeksiSibbos pilotfastigheter:

Varför just dessa fastigheter:

• modern dokumenteringen av byggandet
• all data finns i elektronisk form
• fastighetsskötaren i alla fastigheter är den samma
• byggnaderna representerar sin tids energibestämmelser
• representerar moderna lokallösningar (smartboard, elektroniska böcker)
• man söker en miniminivå med vilken lokalerna kan fungera effektivt ur användarnas synpunkt
• möjliggör simulering av energiförbrukningen i kommande byggnader