Suomeksi

Avfallsinsamlingspunkter

Mömossens småavfallsstation

Kontaktuppgifter samt öppettider för Mömossens småavfallsstation hittar du här.

Småavfallsstationen tar emot återvinningsbart avfall, farligt avfall och renoveringsavfall samt övrigt skrymmande avfall från hushåll. Större mängder bland- och byggavfall kan inte tas emot (t.ex. lastbilslass).

På Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten:s webbplats finns anvisningar om leverans av avfall till småavfallsstationen. Här finns småavfallsstationens avgifter.

Ekopunkter

Ekopunkterna kan användas av alla invånare i Sibbo. Alla ekopunkter tar emot papper, kartong, småmetall och glas (flaskor och burkar). Vid en del ekopunkter tas emot också kläder och plastförpackningar.

I närheten av några ekopunkter finns även blandavfallsinsamling. Blandavfallspunkterna är avsedda endast för kunder som betalar årsavgiften för blandavfallspunkterna. Större avfall och avfallspartier ska föras till Mömossens småavfallsstation.

Senast ändrat 07.11.2019