Trädfällningstillstånd

Då något av följande villkor uppfylls behövs inte tillstånd för att fälla träd på ett detaljplaneområde

  1. Med ett godkänt bygglov är det tillåtet att fälla träd som hamnar under byggnader och passage eller ligger på ett kortare avstånd än fem (5) meter från byggnaders väggar.
  2. Träd som ligger på ett kortare avstånd än fem (5) meter från byggnaders väggar får fällas utan tillstånd.
  3. Träd vars stamdiameter på en meters höjd är högst 10 cm få¨ fällas utan tillstånd.

Fällning av övriga träd förutsätter att du kontaktar byggnadstillsynen via Lupapiste.Suomeksi


Senast ändrat 08.07.2019