Användning av växtskyddsmedel på offentliga områden

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar i sitt meddelande 16.6.2017 att man informerar om användningen av växtskyddsmedel på offentliga områden.

Sibbo kommun använder växtskyddsmedel för att på kommunens mark avlägsna ogräsväxter och bekämpa skadeväxter, t.ex. jätteflokan. På stenbelagda områden är det svårt att avlägsna ogräsväxter med andra metoder, eftersom växternas rotsystem går under stenbeläggningen och sträcker sig djupt ner i marken.

Den bästa växtskyddseffekten ger glyfosatbaserade ämnen, såsom Roundup Bio som Tukes har godkänt. Växtskyddsmedel används i huvudsak på sådana områden där inga människor eller sällskapsdjur rör sig. Sådana områden är gatuområden, såsom körbanans kantstenar, rondeller och trafikdelare. Vid behov används växtskyddsmedel på områdena vid kommunens fastigheter. Behandlingen sker i medeltal två gånger under växtperioden. Ämnet används inte i kommunens lekparker. I lekparker och andra områden som är i flitig användning används naturenlig pelargonsyra.

I Tukes meddelande (16.6.2017) konstateras att det inte finns någon lagstadgad skyldighet att märka ut områden som behandlats, men Tukes rekommenderar att man märker sådana områden där människor och sällskapsdjur rör sig. Sibbo kommun meddelar om behandlingar i forväg på kommunens webbplats. Kommunen utför behandlingen nattetid då få människor rör sig på området. Personen, som utför behandlingen, försäkrar sig om att det inte finns människor i området under behandlingen. Växtskyddsämnet torkar in i växtytan inom ungefär 15 minuter. Efter det är det ”i praktiken tryggt att genast gå in på områden som behandlats”, konstaterar Tukes överinspektör Sirpa Luomahaara i en intervju i Helsingin Sanomat 8.6.2017.

Glyfosatbaserade ämnen används också i trädgårdarna i hemmen, men på offentliga områden krävs att den som använder ämnet har tagit en examen för användning av växtskyddsämnen. På det här sättet säkerställer man att ämnet används på ett professionellt sätt och att behovet att använda medlet bedöms. Således rekommenderar Sibbo kommun att bolagen som handhar fastighetsskötseln i kommunen informerar invånarna och dem som använder platserna som behandlas om att växtskyddsmedel använts. I Sibbo kommun har man prövat ekologiska växtskyddsmetoder och kommunen kommer att minska användningen av växtskyddsmedlet glyfosat för att bekämpa ogräs och introducerade arter i parkområden.

Kommunen har kommit överens med en entreprenör i södra Sibbo som ansvarar för underhållet av parkområden att man inte kommer att använda glyfosat i ett projekt som fortsätter 2019–2020. Målet är att man inom ett par år ska ersätta användningen av glyfosat på parkområden med naturenligare alternativ, så som pelargonsyra och het ånga.

Mer information:

Kommunträdgårdsmästare, kontaktinformation.

Tuoman Auvinen, förman för fastighetsskötsel, tfn 040-357 2264, tuomas.auvinen@sibbo.fi

Läs Tukes meddelande:

Användning av växtskyddsmedel på offentliga områden bör övervägas noga.

SUOMEKSI

Senast ändrat 10.07.2019