Invånarenkät

Invånarenkäter om sommarunderhållet

Svarstiden för enkäten om sommarunderhållet har gått ut. Enkätens resultat publiceras i december 2019.

Enkäten om områdenas vinterunderhåll öppnas våren 2020. Vi informerar om tidtabellen när enkäten närmar sig. Resultaten av enkäten om vinterunderhållet 2018–2019 kan ses via denna länk (.pdf).

Tack till alla er som svarade!

 

Resultat av invånarenkäten om vinterunderhållet

En invånarenkät om vinterunderhållet 2018–2019 genomfördes våren 2019. Kommunen fick mest respons om:

  • Plogningens tajmning, gator som blir smalare på grund av snövallar samt prioritering av de leder som skoleleverna använder
  • Transport av sandhögarna när avlägsnandet av sand är slutfört
  • Ändringar i skräpkorgarnas tömningsintervall, mer skräpkorgar
  • Gatubelysningens reparationstider

Om du vill bekanta dig närmare med resultaten hittar du dem i sin helhet bakom denna länk (pdf).

Tack till alla er som svarade!

En ny invånarenkät om vinterunderhållet 2019–2020 genomförs våren 2020.

Suomeksi

Senast ändrat 16.10.2019