Grön- och allmänna områden samt gatuområden

Invånarenkätens resultat

I slutet av året ber vi er svara på en enkät gällande grönområdenas skötselnivå samt ändamålsenlighet och prydlighet. Enkäten mäter nivån på kvaliteten på grön- och allmänna områden samt samlar feedback och utvecklingsförslag. Enkäten görs årligen. 

Nedan ser ni resultaten på enkäten som gjordes 19.12.2017-15.1.2018.
På enkäten fick vi 135 svar samt en hel del öppna svar, som vi kommer att utnyttja i planeringen av skötsel och underhåll.

År 2016 fick vi 92 svar.

År 2015 fick vi 261 svar.

Tack till alla som deltagit!

Norra Sibbo omfattar Nickby område och södra Sibbo omfattar områdena Söderkulla, Eriksnäs och Hansas.

 

Suomeksi

Senast ändrat 26.04.2018