Gator och grönområden

Resultatenheten ansvarar för anläggande och underhåll av trafikleder, torg, parker och lekplatser. Även skötseln av kommunens skogar samt utförandet av uppgifter enligt avfallslagen, skrotfordonslagen och lagen om enskilda vägar är en viktig del av enhetens verksamhet.

Läs mer: Sibbo bygger & utvecklar

Parkeringsövervakning

Polisinrättningen i Östra Nyland ansvarar för parkeringsövervakningen på offentliga gator och områden i Sibbo.Suomeksi
Senast ändrat 08.07.2019Kontakt:

Kommunteknisk chef
Heidi Saarenpää
+358 40 641 6076
heidi.saarenpaa(at)sibbo.fi

 

Länkar:

Nedskräpning på allmänna områden

Gatubelysningens felanmäningar

Aktuella gatubyggnadsprojekt

Fastighetsägarens ansvar