< Aktuellt
05.05.2014

100-åriga Nickby sjukhus firas med konst, historia och tokigheter

I år har det gått 100 år sedan Nickby sjukhus grundades. Jubileumsåret till ära ordnas ett flertal evenemang i slutet av sommaren i Sibbo, där historia, konst och galen kreativitet får komma fram.

Det bjuds bland annat på utställningar, konserter, film, poesi, guidade turer och en musikaliskt tokig byfest.

Nickby sinnessjukhus fungerade som vårdplats för tusentals Helsingforsbor mellan åren 1914 och 1999. Sjukhuset hade en stor betydelse också för dem som arbetade där. Som mest hade sjukhuset kring 1000 anställda, 1200 patienter och 600 personer i familjevård.

Flera kända personer har vårdats i Nickby. Till dem hör bland annat Uuno Kailas, Elmer Diktonius, Maila Pylkkönen, Signe Brander och L. Onerva, vars minne och verk har en betydande roll också i 100-årsfestligheterna. Av personalen hör konstnären Rafael Wardi till de mest kända. Han började som konstterapeut på sjukhuset år 1959. En av de mest betydelsefulla psykiatrerna var Oscar Parland, som också titulerats Nickbys egen ikon. Förutom psykiater var Parland författare, målare, kompositör och pianist.

Nickby sjukhus var en föregångare inom konstterapi. Patienternas konst uppskattades och togs till vara. Sjukhusets konstsamling omfattar över 10 000 verk och ägs av Helsingfors stad. Sjukhusområdet är känt också för sin vackra arkitektur. Flera av de gamla byggnaderna har restaurerats och tjänar nu bland annat som bostäder. Sjukhusets präktiga festsal restaureras som bäst. I dag kallas sjukhusområdet för Östanåparken.

Plock ur programmet: Jubileumsutställning och byfesten Helt dåbråt!

Under Nickby sjukhus 100-årsfestligheter bjuds det på ett digert program och mångsidiga konstupplevelser. En av höjdpunkterna är jubileumsutställningen Eldsjäl, som lyfter fram L. Onervas självporträtt från åren 1942–1948 då hon var patient vid Nickby sjukhus. Originalverken är lånade från Finska Litteratursällskapet. I samma utställning ställs konstnärerna Kiba Lumbergs och Krista Kortelainens verk fram, i dialog med Onervas konst. Utställningen väcker tankar om hur galenskap har bemötts genom åren och om kvinnans ställning i samhället. Utställningen pågår i Sibbo huvudbibliotek 6.8–6.9.2014.

I slutet av den konst- och historiefyllda sommaren får Nickbyborna och andra hugade själva träda fram och visa sina talanger under Helt dåbråt!-byfesten den 24.8 kl. 14–16. Vem som helst kan stiga ut på gården eller gatan och sjunga, spela och uppträda. Både veteranmusiker och dolda talanger kan delta med egna musiknummer. Körer och kompisar kan samlas för en konsert, både för eget och andras nöje. Förevisningarna samlas på en karta, som hjälper publiken att orientera sig fram bland gårdskonserterna i byn under två timmar.

Till jubileumsprogrammet hör också till exempel konserten Neiti Outomielen kirjeet, utställningen ArtSibbe14-Sinnesbilder, diktkvällen Outo tähti, filmen Tähtikeinu, och den guidade rundturen En resa i tiden. Programmet formas fortfarande och närmare information om evenemangen kommer senare.

Mer information:
Kulturdirektör Anne Laitinen anne.laitinen@sibbo.fi, 09 2353 7020, 050-5485 682
Kulturproducent Pamela Brunila pamela.brunila@sibbo.fi, 09 2353 7027, 040-1914 534

 

 

 


Senast ändrat
05.05.2014