RSS
27.02.2020

Söderkulla skolas framtida placering behandlas i kommunstyrelsen

Det föreslås att Söderkulla skolas nya fastighet placeras vid Fröken Miilis väg i Söderkulla, och att det i den nya skolfastigheten byggs lokaler för Söderkulla skola och språkbadsskola. Kommunstyrelsen i Sibbo behandlar måndag 2.3.2020 förslaget om placering av Söderkulla skola samt byggnadens storlek och omfattning.
Taggar: skolor
27.02.2020

Kommundirektörer i östra Nyland: Flygbanan måste fortsätta mot Borgå – banförbindelse till östra Nyland måste tryggas

Östra Nyland som i dagsläget inte har någon bantrafik alls får inte glömmas när framtida banförbindelser planeras, poängterar kommundirektörerna i östra Nyland. Kommundirektörerna förnyade vid kommundirektörsmötet den 24 februari kravet som de redan tidigare har framfört.
24.02.2020

Sibbos utlåtande om social- och hälsovårdsutredningen: Fem områden i Nyland skulle vara en bättre lösning för att trygga tjänsterna än ett område som omfattar hela Nyland – modellerna innehåller ekonomiska risker

Den föreslagna modellen med fem självstyrande områden i Nyland möjliggör bättre tillgång till behövlig och tillräcklig social- och hälsovård i Sibbo än en modell som omfattar hela Nyland. Reformens ekonomiska konsekvenser har dock inte utretts. Det är också okänt vad modellen betyder för de självstyrande områdenas ekonomi, kommunernas ekonomi och skattebetalarna, vilket är en betydande risk för Sibbos ekonomi. Detta framgår av Sibbo kommuns utlåtande om slutrapporten om utredningen av en eventuell särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors. Fullmäktige i Sibbo beslutade om utlåtandet i dag (24.2.2020).
24.02.2020

Ljus och Energi i Byarna! -konsertserien fortsätter i Sibbo

Projektet Ljus och Energi i Byarna! fortsätter på våren i byagårdarna i Sibbo. Lördagen den 29 februari 2020 kl. 14 uppträder sopranen Mari Karjalainen och Lojo stadsorkesters blåssextett i Widegård. Repertoaren består av sånger som hyllar den finska naturen (Lauluja Suomen luonnosta). I konserten hörs bland annat verk av Sibelius, Kuula och Merikanto. Lojo stadsorkesters egen klarinettist Kimmo Leppälä, som Sibbobor känner redan från förr, har arrangerat repertoaren för den här sammansättningen av ensemblen. Sånger om den finska naturen hörs även söndag 1.3.2020 i Nickby i Servicehuset Elsie kl. 14.
Taggar: kultur
20.02.2020

Idéturnén för planeringen av Nickby centralpark startar 26.2.

Sibbo kommun följer sin tid och testar för första gången involverande budgetering i planeringen av Nickby centralpark. Kommunen använder appen Chaos Crowd för att samla in Sibbobornas idéer, tankar och observationer när man nu påbörjar planeringen av Nickby centralpark.
17.02.2020

Öppen handledning för invandrare inleder sin verksamhet

Sibbo får sin första öppna handledningsservice för invandrare. Servicen tar emot kunder i Nickby bibliotek (Norra Skolvägen 2). Handledningen startar sin verksamhet samtidigt som biblioteket inleder firandet av flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi (”månaden för hundra språk”). Handledningen är öppen för första gången tisdagen den 25 februari kl. 14–16.
17.02.2020

Kommentera förbindelsebåtrutterna i Borgå och Sibbo skärgård

Har du åsikter om förbindelsebåttrafiken i Borgå och Sibbo skärgård? NMT-centralen i Egentliga Finland ber om kommentarer gällande servicenivåutkastet för förbindelsebåtrutterna i Borgå och Sibbo skärgård av kommunerna, de som anlitar förbindelsebåten och övriga intressenter fram till 28.2.2020. Utlåtande kan ges på länken webbsidan utlåtande.fi. Servicenivåutkastet i sin helhet är på finska, medan texten om servicenivån på Sibborutten och Borgårutten också finns på svenska.
13.02.2020

HRT meddelar: Avvikelser i busstrafiken under vinterlovsveckan 17-21.2

Under skolornas vinterlovsvecka från måndag 17.2 till fredag 21.2 finns det avvikelser i tidtabellerna på vissa busslinjer. Några linjer åker inte alls.