RSS

Tagg: skolor

19.05.2020

Coronavirussmitta och exponerade elever också i Sipoonjoen koulu

I dag (19.5.2020) konstaterades ett fall av coronavirussmitta hos en elev i Sipoonjoen koulu i Sibbo. Dessutom har knappt 20 elever och några lärare i Sipoonjoen koulu exponerats för coronaviruset och som försiktighetsåtgärd försatts i karantän. De exponerade eleverna övergår till distansundervisning.
Taggar: skolor
19.05.2020

Elever i Gumbostrands skola i Sibbo har försatts i karantän på grund av exponering för coronaviruset

En anställd vid Gumbostrands skola i Sibbo har bekräftats smittad av coronaviruset. På grund av exponeringen har 13 elever som försiktighetsåtgärd försatts i karantän i dag (19.5.2020) och de övergår till distansundervisning. Eleverna som exponerats för coronaviruset hör alla till samma undervisningsgrupp.
Taggar: skolor
17.05.2020

Det rekommenderas att elever i Söderkulla skola i Sibbo övergår till distansundervisning på grund av personalbrist

Sibbo kommun rekommenderar att elever i årkurs 4–6 i Söderkulla skola övergår tillfälligt till distansundervisning från och med måndagen den 18 maj 2020. Rekommendationen är i kraft hela nästa vecka. En betydande del av skolans lärare och skolgångshandledare har försatts i karantän efter att ha varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset. Därför är det omöjligt att ordna närundervisning på ett tryggt sätt för skolans alla elever. Lärarna kan tryggt undervisa sina elever på distans också när de är i karantän. Eleverna har inte blivit exponerade.
Taggar: skolor
15.05.2020

Sibbo förbereder sig på att vid behov återinföra distansundervisning på grund av coronapandemin

Sibbo kommun tar i bruk en ny strategi med vilken man förbereder sig inför eventuella fall av coronavirussmitta eller karantän i skolorna. I en situation där det på grund av coronaviruspandemin råder betydlig personalbrist i någon av skolorna är det möjligt att återinföra undervisning på distans för vissa elever eller undervisningsgrupper.
Taggar: skolor
12.05.2020

Sibboskolorna är förberedda på elevernas återgång till närundervisning

Allt är klart i grundskolorna i Sibbo när eleverna återgår till närundervisning på torsdagen. Över 80 procent av eleverna i Sibbo kommer att delta i närundervisningen. Uppgiften grundar sig på en enkät som skickats till vårdnadshavarna.
Taggar: skolor
07.05.2020

Utdelning av hämtmat till grundskoleelever upphör

Utdelning av hämtmat till grundskoleelever ordnas för sista gången i morgon (8.5) kl. 14–15. Då kan lunch avhämtas för nästa veckas måndag, tisdag och onsdag. Grundskolorna återgår till närundervisning torsdag 4.5, och grundskoleelevernas skollunch ordnas igen i skolorna.
Taggar: skolor
30.04.2020

Sibbo förbereder arrangemangen för närundervisning i grundskolorna och inom småbarnspedagogiken

Sibbo kommun förbereder enligt regeringens anvisningar arrangemangen för att återgå till närundervisning i skolorna och inom småbarnspedagogiken. Den finska regeringen beslutade i går (29.4) om avveckling av begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.
Taggar: skolor

Arkiv

2020 (155)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)