RSS
08.05.2020

Hyrning av odlingsspalter i Ådalen

Parkområdet i Ådalen förnyas och en del av de planerade odlingsspalterna går redan att hyra det här året.
07.05.2020

Kommuninvånarnas inställning till kommunerna utreds med en omfattande enkät

Inom den närmaste veckan får 30 500 medborgare runtom i landet ett formulär med frågor om deras uppfattning om hemkommunen och om hur olika frågor sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande. Förfrågan sänds också till 600 Sibbobor.
29.04.2020

Kommunens gemensamma kundtjänst stänger klockan 14 på torsdagen.

Sockengårdens reception och kommunens gemensamma kundtjänst SibboInfo stänger torsdagen 30.04.20 klockan 14. Trevlig första maj!
23.04.2020

Planering av Nickby-Kervo överföringsavlopp

Sibbo Vatten har inlett utarbetning av en byggnadsplan för att bygga ett överföringsavlopp från Nickby centrum till Kervo mätningsstation, som tillhör affärsverkssamkommunen för vattenskydd i mellersta Nyland. Syftet med överföringsavloppsledningen är att fördubbla ledningskapaciteten för avloppsvatten och öka funktionssäkerheten för överföringsavloppet.
17.04.2020

Sibboföretagare kan ansöka om stöd i coronavirussituationen

Sibbo kommun har redan tagit emot cirka sjuttio ansökningar om verksamhetsstöd för ensamföretagare. Ensamföretagarna kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av COVID-19-epidemin. Stödet är 2 000 euro och det beviljas för att få företagets ekonomiska situation till ett hållbarare botten.
08.04.2020

Bekanta dig med och kommentera sammanfattningen av Nickby centralparks virtuella verkstad

Hurdan var drömparken enligt Sibboset, Per-Olof, Tomppa och Venla?
07.04.2020

Anmäla dig som frivillig

I nuläget orsakar coronavirusepidemin vardagliga problem för personer i riskgruppen samt de äldre. Dessa grupper behöver exceptionellt mycket hjälp för att uträtta vardagliga ärenden i dessa tider.
30.03.2020

Resultat på kundenkäten om sommarunderhållet av gator och grönområden

Sibbo kommuns enhet Gator och grönområden lät hösten 2019 genomföra en enkät om invånarnas nöjdhet med sommarunderhållet. Enkäten fick sammanlagt cirka 160 svar. Syftet med enkäten var att samla in information om hur nöjda invånarna är med sommarsäsongens underhållsåtgärder.

Arkiv

2020 (190)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)