RSS
08.05.2020

Hyrning av odlingsspalter i Ådalen

Parkområdet i Ådalen förnyas och en del av de planerade odlingsspalterna går redan att hyra det här året.
07.05.2020

Avgifterna till Allaktivitetshallens motionssal samt Idrottstjänsters och Sibbo instituts kursavgifter ersätts

Sibbo kommuns Idrottstjänster och Sibbo institut ersätter avgifter för kurser och handledd gruppmotion som avbrutits till följd av coronavirusrestriktionerna. Även stängningen av Allaktivitetshallens motionssal kompenseras. Ersättningen betalas på kundens begäran.
Taggar: idrott
07.05.2020

Kommuninvånarnas inställning till kommunerna utreds med en omfattande enkät

Inom den närmaste veckan får 30 500 medborgare runtom i landet ett formulär med frågor om deras uppfattning om hemkommunen och om hur olika frågor sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande. Förfrågan sänds också till 600 Sibbobor.
07.05.2020

Utdelning av hämtmat till grundskoleelever upphör

Utdelning av hämtmat till grundskoleelever ordnas för sista gången i morgon (8.5) kl. 14–15. Då kan lunch avhämtas för nästa veckas måndag, tisdag och onsdag. Grundskolorna återgår till närundervisning torsdag 4.5, och grundskoleelevernas skollunch ordnas igen i skolorna.
Taggar: skolor
06.05.2020

Vårhälsningar – glädjepost till äldre man inte känner

Sibbo kommun och Siskot och Simot -samfundet utmanar: Avbryt ensamheten i dessa corona-tider – gör en för dig obekant äldre person glad med en vårhälsning!
04.05.2020

Uppbådsgranskningarna för 2002 födda inleds i Sibbo

Granskningen omfattar två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren.