RSS
16.03.2020

Det önskas att eleverna stannar hemma för distansundervisning redan på tisdag morgon i Sibbo

Statsrådet har i dag (16.3.2020) dragit upp riktlinjer om rekommendationer för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Till exempel skolornas lokaler stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.
Taggar: skolor
16.03.2020

Social- och krisjouren i Östra Nyland ger stöd och diskussionshjälp

Social- och krisjouren i Östra Nyland ger stöd och diskussionshjälp för den som är oroad över sitt eget eller sina närståendes välmående och trygghet på grund av coronavirusläget.
16.03.2020

Utvecklingen av coronavirussituationen kan medföra förändringar i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken

NTM-centralen i Egentliga Finland har följt utvecklingen av coronavirussituationen och bedömer nu att förändringar är möjliga i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken ifall situationen utvecklas ytterligare. Användarna av förbindelsefartyg och landsvägsfärjor bör förbereda sig på tidtabellsändringar, inställda turer och tillfälliga avbrott i trafiken. Avsikten är att upprätthålla normal trafik så länge som möjligt. Tjänsteleverantören informerar alltid om eventuella ändringar.
15.03.2020

Sibbos social- och hälsotjänster inskränker icke-brådskande verksamhet, lindriga symtom behandlas hemma

Sibbos social- och hälsotjänster inskränker icke-brådskande verksamhet och förbereder sig för coronavirusepidemin (COVID-19). Personalen frigörs för mera brådskande uppgifter och för att förstärka telefontjänsten.
15.03.2020

Sibbo utvidgar åtgärderna för att bromsa coronavirusets spridning – Den grundläggande utbildningens årskurser 7–9 och gymnasiets årskurser 1–2 övergår till distansundervisning

Sibbo kommun utvidgar de förebyggande åtgärderna för att bromsa coronavirusets spridning. Den grundläggande utbildningens årskurser 7–9 och gymnasierna övergår till distansundervisning. Den öppna småbarnspedagogik som kommunen ordnar ställs in. Biblioteken och ungdomslokalerna stängs. Sibbo Instituts undervisning avbryts. Alla åtgärder är i kraft till slutet av april.
Taggar: skolor
13.03.2020

Utbildningstjänters direktiv för skolgång 13.3.2020

Situationen gällande virusepidemin är ny för oss alla. Vuxnas uppgift är att skapa en trygg vardag för alla barn och ungdomar och lugna dem.
Taggar: skolor
13.03.2020

Alla som kommer hem efter en utlandsresa bes också i Sibbo att stanna hemma från skola och småbarnspedagogik i två veckor

Finlands regering har preciserat sina rekommendationer och uppmanar alla som återvänder från utlandet stanna hemma i två veckor efter resan. Tidigare talade man om personer som hade rest i epidemiområden. Även Sibbo kommun har följaktligen preciserat sina riktlinjer.
12.03.2020

Sibbo förbereder sig för det nya coronaviruset på många sätt och strävar för sin del efter att fördröja ett utbrott av epidemin

Risken för att insjukna i coronaviruset har ökat i hela Europa och på andra håll i världen. I Sibbo följer vi de nationella och regionala anvisningarna.