RSS
17.03.2020

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar: Digital tjänst som innehåller information om coronaviruset har öppnats för medborgarna

Finland tar i bruk en digital tjänst för medborgarna som innehåller information om coronaviruset. En enkät för symtombedömning av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset, har öppnats i den elektroniska webbtjänsten Omaolo.fi.
17.03.2020

Sibbo energi meddelar: Vårt kundbetjäningspunkt stängs tillsvidare fr.o.m den 18.3. – vi betjänar normalt per telefon samt via de elektroniska tjänsterna

Kundbetjäningspunkten på vårt verksamhetsställe på Tervahaudankatu stängs tillsvidare fr.o.m. den 18.3. pga coronavirusläget. Vår kundbetjäning betjänar normalt per telefon och via vår chat-service vardagar kl. 9-15.
17.03.2020

Söderkulla skola planeras vid Fröken Miilis väg

Kommunstyrelsen i Sibbo har beslutat att den nya fastigheten för Söderkulla skola byggs som en tvåserieskola vid Fröken Miilis väg. Vid planeringen beaktas möjligheterna att placera dagvårds- och förskoleverksamhet i byggnaden. Samtidigt planeras så att språkbadsverksamhet kan inledas i Sipoonlahden koulu hösten 2021. Kommunstyrelsen beslutade om grunderna för planeringen av den nya skolfastigheten i går 16.3.2020. Motförslaget som gjordes på mötet godkändes med rösterna 11 mot 0.
Taggar: skolor
17.03.2020

Sibbo ansluter sig inte ännu till Apotti

Sibbo kommunstyrelse beslutade i går (16.3.2020) att kommunen att inte deltar i Apotti patient- och klientdatasystemets ramavtal enligt den nu föreslagna tidtabellen. Kommunen är beredd att påbörja föhandlingar om att delta i Apotti i ett senare skede.
16.03.2020

Det önskas att eleverna stannar hemma för distansundervisning redan på tisdag morgon i Sibbo

Statsrådet har i dag (16.3.2020) dragit upp riktlinjer om rekommendationer för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Till exempel skolornas lokaler stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.
Taggar: skolor
16.03.2020

Social- och krisjouren i Östra Nyland ger stöd och diskussionshjälp

Social- och krisjouren i Östra Nyland ger stöd och diskussionshjälp för den som är oroad över sitt eget eller sina närståendes välmående och trygghet på grund av coronavirusläget.
16.03.2020

Utvecklingen av coronavirussituationen kan medföra förändringar i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken

NTM-centralen i Egentliga Finland har följt utvecklingen av coronavirussituationen och bedömer nu att förändringar är möjliga i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken ifall situationen utvecklas ytterligare. Användarna av förbindelsefartyg och landsvägsfärjor bör förbereda sig på tidtabellsändringar, inställda turer och tillfälliga avbrott i trafiken. Avsikten är att upprätthålla normal trafik så länge som möjligt. Tjänsteleverantören informerar alltid om eventuella ändringar.
15.03.2020

Sibbos social- och hälsotjänster inskränker icke-brådskande verksamhet, lindriga symtom behandlas hemma

Sibbos social- och hälsotjänster inskränker icke-brådskande verksamhet och förbereder sig för coronavirusepidemin (COVID-19). Personalen frigörs för mera brådskande uppgifter och för att förstärka telefontjänsten.

Arkiv

2020 (88)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)